Startsida

Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Denna nyhet är äldre än 6 månader och kanske inaktuell. Eventuella länkar kan vara trasiga.

Publicerad 2016-03-11

Tre barn går längs sommarväg, grusväg.

Service på landsbygden debatterades

Vid torsdagens fullmäktigesammanträde antogs en serviceplan för Falu kommun, efter nära en timmes debatterande.

Att kommunen har en aktuell och antagen serviceplan är ett av kraven för att kommersiella aktörer på landsbygden ska kunna söka statligt stöd.

Korten på bordet

I fullmäktige kom debatten om serviceplanen för 2016-2020 bland annat att handla om nedläggningshotade biblioteksfilialer och fritidsgårdar.

Flera ledamöter ville ha svar från kultur- och fritidsnämnden, däribland Maria Gehlin (FAP) som uppmanade majoriteten att lägga alla kort på bordet.

Kultur- och fritidsnämndens ordförande Jonas Lennerthson (S) meddelade att frågorna fortfarande diskuteras i nämnden och att det ska arbetas fram förslag, men att det inte är någon hemlighet att förändringar behöver göras:

­– Vi lyckas sämre och sämre med vårt uppdrag, vi har för få besökare på fritidsgårdarna. Det gör att vi måste tänka om och tänka nytt. Det kan handla
om att stödja föreningar, att hyra in oss i andra lokaler när vi har aktiviteter och att berätta på nätet vad som händer på vilka fritidsgårdar. Mottot är att hellre ha aktiva mobila fritidsgårdar än tomma och mörka lokaler.

Maria Gehlin (FAP) tycker inte att antalet besökare är det viktiga, utan vilka som kommer dit.

– Att stänga fritidsgårdar för att inte så många kommer dit är väldigt kortsiktigt.

Flera ledamöter hade också synpunkter på att de saknade olika delar i planen och ville att förslaget skulle återremitteras, men i slutänden beslutade fullmäktige att anta serviceplanen med vissa redaktionella ändringar.

Gåva till flyktingbarn

En annorlunda punkt på agendan var överlämnandet av 70 000 kronor från hundraårsjubilerande Bjursås konsumentförening. Pengarna är öronmärkta för kommunens ensamkommande flyktingbarn.

Under torsdagens möte beslutade fullmäktige även att anta nya riktlinjer för vägbidrag till enskilda vägar och att återremittera frågan om allmänt avlopp i Enviksbyn.

Mer information

Alla beslut och mer information hittar du i mötesprotokollet som publiceras så snart det är klart.

Kommunfullmäktiges protokoll

Sidan uppdaterad 2016-03-11