Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Denna nyhet är äldre än 6 månader och kanske inaktuell. Eventuella länkar kan vara trasiga.

Publicerad 2016-03-17

Blå himmel.

Senaste nytt om EcoDataCenter

Falu kommun och Falu Energi & Vatten arbetar vidare med planerna på ett klimatpositivt datacenter i Falun. Däremot kommer upplägget att vara ett annat än det som först planerades.

– Ett klimatpositivt datacenter är ett helt världsunikt koncept och skulle innebära många stora fördelar för Falun, bland annat ökade skatteintäkter och fler arbetstill­fällen. Nu arbetar Falu kommun och Falu Energi & Vatten tillsammans för att ta projektet vidare, säger Susanne Norberg (S), kommunstyrelsens ordförande.

Nytt koncept

Tidigare var planen att Falu Energi & Vatten och en extern part skulle bilda ett särskilt bolag för att driva EcoDataCenter. Så blir det inte nu.

Den senaste månaden har både upplägget och flera av de medverkande fått kritik från olika håll och Falu Energi & Vatten har därför valt att inte gå vidare med bolagsbildningen.

– Upplägget har uppfattats som kontroversiellt och det har tyvärr tagit fokus från det som är verkligt viktigt, nämligen att förverkliga planerna på ett unikt data­center, säger Per Dahlberg, vd i Falu Energi & Vatten.

Expert på energiåtervinning

När kommunen och Falu Energi & Vatten nu gemensamt arbetar vidare med EcoDataCenter är det med inriktningen att externa aktörer ska bygga husen och driva verksamheten.

– Falu Energi & Vatten bör inte äga lokalerna, men har självklart en fortsatt viktig roll som proffs på hållbara lösningar, energileveranser och energiåtervinning. Jag vet att många andra kommuner och energibolag är imponerade över den verksamhet vi har här i Falun, säger Ragnar Kroona (S), bolagets styrelseord­förande.

I Falu Energi & Vattens datacenterkoncept integreras datahallarna i energisystemet och el, värme och kyla samverkar med fjärrvärmesystemet för maximal energiåter­vinning, något som gör anläggningen ensam i sitt slag.

– På sikt kommer EcoDataCenter att kunna innebära minskade koldioxidutsläpp med 20 000 ton per år, säger Per Dahlberg.

Den granskning av Eco DC AB (tänkt partner i bolagsbildningen) som KPMG gjort på uppdrag av Falu Energi & Vatten är nu klar. Inga nya väsentliga uppgifter har kommit fram.

 

Sidan uppdaterad 2016-03-17