Startsida

Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Denna nyhet är äldre än 6 månader och kanske inaktuell. Eventuella länkar kan vara trasiga.

Publicerad 2016-03-23

Biljardbollar på bordet och en bokhylla med böcker. Fotomontage. Foto: Ulf Palm och Elin Wennemyr.

Ändringar för bibliotek och fritidsgårdar

För att anpassa biblioteks- och fritidsgårdsverksamheten till nya krav, och för att kunna minska kostnaderna med fyra miljoner kronor så behöver kommunen göra vissa ändringar. Därför föreslår kultur- och fritidsförvaltningen att man jobbar mer rörligt inom biblioteks- och fritidsgårdsverksamheten. Det innebär att det kan bli frågan om uppsägning av ett antal lokaler. Samtidigt är det tänkt att personalen blir kvar, som då kan jobba mer mobilt och stärka upp de kvarvarande enheterna.

När kultur- och fritidsnämnden har sitt möte den 31 mars kommer de ta beslut om ändring av inriktning av vissa verksamheter och det sparförslag som tagits fram av kultur- och fritidsförvaltningen.

Så berörs bibliotekslokalerna enligt förslaget

Ändringen och sparförslaget innebär i korthet att man säger upp bibliotekslokalerna i Enviken, Sundborn, Grycksbo och Sågmyra och istället erbjuder biblioteksservice via bokbussen. Skolbiblioteken kommer även fortsättningsvis att fungera. All fast personal kommer finnas kvar i verksamheten, vilket innebär att man kommer kunna öka servicen på de kvarvarande kommundelsbiblioteken med servicepunkter. Kommunen har under en period sett ett tydligt minskat besökstal hos flera av förvaltningens verksamheter. Framförallt syns trenden tydligt hos nämndens främsta målgrupp unga, som är mer rörliga och platsobundna än tidigare.

Fritidsgårdarna minskar från åtta till fem

När det gäller fritidsgårdarna har kultur- och fritidsnämnden redan fattat beslut att minska antalet gårdar från åtta till fem. I budgetförslaget vill man i dagsläget säga upp fritidsgårdslokalen i Enviken och tillsätta en utredning om att slå ihop fritidsgårdarna i Gruvriset och Slätta, samt undersöka möjligheterna till att hitta gemensamma lokaler för fritidsgårdsverksamheten i Hosjö/Korsnäs och Norslund.

- Vi kommer satsa på att möta ungdomarna där de känner sig trygga och har en naturlig samlingspunkt. Vi tittar därför på möjlighet att lägga de kvarvarande fritidsgårdarna i anslutning till högstadieskolorna. Dessutom ser vi att Skateboardparken har blivit en miljö där ungdomarna trivs och tittar därför efter möjligheter att ha verksamhet där. Vi har också några ungdomscoacher som inte är knutna till en fritidsgård, utan kommer arbeta mer uppsökande, säger Pelle Ahnlund, förvaltningschef.

Enligt Pelle Ahnlund så ska de kultur- och fritidsaktiviteter som kommunen stöder attrahera en bred målgrupp, men i takt med att besöksunderlaget minskar och kostnader för hyror och personal ökar så behöver kultur- och fritidsverksamheten göras på ett annorlunda och mer kostnadseffektivt sätt. En stor möjlighet finns att stärka samarbetet med de ideella krafterna.

Arenans verksamhet blir mer flexibel och flyttas över till Kulturhuset tio14

Arenan som samlar aktiviteter för ungdomar över grundskoleålder på Mormorsgatan, har också ett minskat besöksantal. Här menar kultur- och fritidsförvaltningen att det behövs nya sätt att möta de unga, både med uppsökande verksamhet och att man flyttar de lokalknutna aktiviteterna till Kulturhuset tio14. Förslaget innebär att all personal från Arenan blir kvar men att lokalerna på Mormorsgatan blir uppsagda.

Sidan uppdaterad 2016-03-24