Startsida

Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Denna nyhet är äldre än 6 månader och kanske inaktuell. Eventuella länkar kan vara trasiga.

Publicerad 2016-03-23

Byggarbetare bär på ett paket isolering.

Flera orsaker till ökade byggkostnader

I december beslutade kommunstyrelsens serviceutskott att granska tidigare upphandlade byggentreprenader då flera byggen blivit dyrare än beräknat.

Utredningen visar nu att de ökade kostnaderna delvis beror på svåra markför­hållanden och långa byggprocesser med överklaganden och ökade priser.

– Det har även funnits brister i sättet att upphandla, säger Lars Ringsby, chef för serviceförvaltningen.

Enligt prognosen kommer byggkostnaderna för vård- och omsorgsboendet Hälsingebacken och förskolan Slättaskogen att överskrida budget med cirka 40 miljoner kronor.

– Nu gör vi ett antal åtgärder för att vi i fortsättningen ska ha bättre kontroll över upphandling, byggprocess och kostnader. Vi ska exempelvis ställa högre krav på projekteringen, så att vi har ett bättre underlag när igånsättningstillstånd beviljas, säger Lars Ringsby.

Varifrån de extra 40 miljonerna ska tas är ännu inte bestämt.

– Det blir i slutänden en prioriteringsfråga för våra politiker.

Hälsingebacken beräknas vara inflyttningsklar i september och förskolan Slättaskogen i oktober-november.

Sidan uppdaterad 2016-03-23