Startsida

Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Denna nyhet är äldre än 6 månader och kanske inaktuell. Eventuella länkar kan vara trasiga.

Publicerad 2016-03-31

Skylt fritidsgården Källarn och böcker i et bibliotek

Beslut om fritidsgårdar och bibliotek

Kultur- och fritidsnämnden tog på torsdagen beslut om förändringar för fritidsgårds- och biblioteksverksamheten i Falu kommun, enligt förvaltningens förslag. Flera lokaler blir därmed uppsagda men all berörd personal blir kvar. Tanken är att personalen kommer att jobba mer mobilt och stötta upp de kvarvarande enheterna.

- Vi ser det som en förändrad organisation som vi anpassar utifrån behoven och inte som nedläggning. Vi kommer nu att söka samband mellan orterna och börja jobba för det här, säger Jonas Lennerthson (S) ordförande i kultur- och fritidsnämnden.

Grunden till beslutet är att kultur- och fritidsnämnden behöver spara 4 miljoner kronor årligen för att besöksunderlaget minskat, och för att kostnader för hyror och personal samtidigt ökat. 

Förslaget och bakgrunden till förändringen

På kultur- och fritidsnämndens möte den 31 mars så reserverade sig Vänsterpartiet mot beslutet.

- Vi tycker att det här slår hårt mot våra unga och mot landsbygden. Kommunen går med 105 miljoner kronor i vinst och borde kunna lösa det här. I vår egen budget så har vi omfördelat pengarna så att det täcker de ökade kostnaderna och vi lägger även till 0,9 miljoner för att ordna extra helgöppet på fritidsgårdarna, säger Joakim Nissinen (V).

Moderaterna röstade på förvaltningens förslag och fick med sig övriga i nämnden på ett tillägg gällande fritidsgården i Enviken.

- Ja, vi tyckte det var vansinnigt att säga upp fritidsgården i Enviken och samtidigt stå och betala hyra i tre år till. Tillägget är att vi i någon form borde driva fritidsgården vidare under den här perioden, och det finns många olika alternativ att göra det på, säger Bertil Eek (M).

Besparingen inom fritidsgårds- och biblioteksverksamheten avgörs slutligen i samband med fastställande av kommunens budget. 

Sidan uppdaterad 2016-04-08