Startsida

Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Denna nyhet är äldre än 6 månader och kanske inaktuell. Eventuella länkar kan vara trasiga.

Publicerad 2016-04-13

Blankett eller ett avtal på ett bord.

Så ser våra kommun­chefers avtal ut

Den senaste tiden har avgångsvederlag till kommunala chefer varit ett hett ämne, inte minst i sociala medier, och kritiken mot Falu kommun har varit stark.

– Jag förstår att den typen av uppgörelser provocerar, säger Dan Nygren, kommundirektör.

Dan Nygren konstaterar att det i undantagsfall är nödvändigt att avsluta en chefs­anställning, trots att det arbetsrättsligt sett inte finns tillräckliga skäl.

– Det är inte vanligt, men det händer att vi behöver hitta en uppgörelse som båda parter kan acceptera. På så vis kan vi bryta en låst situation och komma vidare, säger han och tillägger att det är vanskligt att kommunicera kring dessa frågor:

– Som arbetsgivare varken kan eller vill vi utvärdera enskilda individer i media.

Behöver agera

Inger Klangebo är chef för kommunens ledningsförvaltning. Precis som Dan Nygren har hon full förståelse för kritiken.

– Vad jag kan säga generellt är att det handlar om kniviga överväganden.
Som arbetsgivare är vi skyldiga att agera när en situation inte är bra, samtidigt som vi har en arbetslagstiftning att rätta oss efter. Men att avsluta en chefsanställning är inget vi gör lättvindigt, givetvis har vi innan dess provat andra åtgärder, säger hon.

Dan Nygren menar att ett så kallat utköp i det långa loppet kan kosta kommunen mindre än att inte göra något alls:

– I en perfekt värld skulle varken Falu kommun eller andra organisationer hamna
i den sortens situationer överhuvudtaget. Där är vi inte, men i Falu kommun
arbetar vi hårt för att minska risken att de uppkommer, bland annat genom vårt
ledarutvecklingsprogram.

Fakta – chefernas avtal

  • I Falu kommun finns över 200 chefer, varav ett tiotal förvaltningschefer. Chefernas villkor ser lite olika ut, beroende på när deras avtal skrevs.
  • Chefer (med vissa undantag, se nedan) som anställs idag får generellt inte något chefsförordnande kopplat till sin tillsvidareanställning.
  • Kommunstyrelsen fattar beslut om förvaltningschefernas förordnanden.
  • De förvaltningschefer som anställs idag har en tillsvidareanställning i
    botten och ett tidsbegränsat chefsförordnande som kan förlängas eller avslutas när det löpt ut.
  • Förvaltningschefer, ekonomichef, HR-chef och kommunikationschef har en
    ömsesidig uppsägningstid på sex månader. Om arbetsgivaren väljer att säga upp chefen får hon eller han ett avgångsvederlag motsvarande sex månadslöner.
Sidan uppdaterad 2016-04-13