Startsida

Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Denna nyhet är äldre än 6 månader och kanske inaktuell. Eventuella länkar kan vara trasiga.

Publicerad 2016-04-15

Byggjobbare bär en planka

Bostäder och nybyggen i fokus

Torsdagens fullmäktigesammanträde blev långt – det började kl 08.15 och pågick fram till kl 19.30.

Många av ärendena på agendan hade koppling till bostadsbyggande och bostäder.

Fullmäktige beslutade bland annat att anta en ny detaljplan för Jugansbo i Vika, ett beslut som nu gör det möjligt att bygga tio-tolv villor på platsen.

Debatten om ärendet blev lång och kom till stor del att handla om landsbygdsut­veckling och vikten av öppna landskap.

Fullmäktige beslutade även att det får byggas bostäder i kvarteret Teatern i centrala Falun, där det tidigare fanns en bensinmack.

När det gäller byggandet av fler bostäder vid Kungsgårdsvägen vill fullmäktige att frågan ska utredas vidare.

– Vi är för nya bostäder, men vill se en annan trafiklösning så att vi får trafikmatningen till det nya området från regementshållet och inte från Kungsgårdsvägen. Under flera år har boende på Kungsgårdsvägen klagat på trafiksituationen och de har alldeles rätt, sa Mikael Rosén (M), oppositionsråd.

Kopparstaden får sälja lägenheter

Ytterligare ett bostadsärende på agendan gällde Kopparstadens försäljning av 850 lägenheter. Syftet med försäljningen är att ge ekonomiska förutsättningar till nybyggnadsprojekt. Fullmäktige beslutade här att ge klartecken för försäljning.

Flera av ärendena på torsdagens agenda återremitterades. En av dessa frågor var godkännandet av aktieägaravtal och bolagsordning för Beyond Skiing.

– Processen vinner på att man tar om det ett varv, tyckte Lars Jerdén (S) som bland annat menade att det finns frågetecken kring kopplingen mellan kommunens engagemang i Beyond Skiing och en ny skid-VM-ansökan.

Mer information

Sammanträdesprotokollet publiceras så snart det är klart.
Kommunfullmäktiges protokoll

 

 

Sidan uppdaterad 2016-04-21