Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Denna nyhet är äldre än 6 månader och kanske inaktuell. Eventuella länkar kan vara trasiga.

Publicerad 2016-04-28

Ung person står i mörkret och går inte att identifiera, en ledsen bild

Könsstympning och hedersförtryck

Över 200 000 000 flickor/kvinnor är könsstympade och fler än två miljoner ingrepp sker varje år. Hur ska yrkesverksamma bemöta personer som har eller risker att bli drabbade av könsstympning eller hedersförtryck, eller deras föräldrar?

Elevhälsan i Falun bjöd den 21 april in yrkesverksamma till en föreläsning om könsstympning och hedersförtryck för att få mer kunskap i ämnet och öppna upp för ett bättre samarbete i frågorna. Anissa Hassan Mohammed kom till Sverige från Somalia för åtta år sedan och har själv blivit könsstympad men har valt att skydda sin egen dotter från att bli könsstympad trots påtryckningar från flera håll. Hon arbetade först ideellt men nu jobbar hon med dessa frågor på Länsstyrelsen Östergötland och föreläser över hela landet.

Över 200 000 är könsstympade

Anissa varvade berättelser ur sitt eget liv med fakta som berörde publik. Hon pratade om vikten av information om könstympning till föräldrar, flickor, pojkar och yrkesverksamma. Alla måste nås för att sätta stopp för det och de mänskliga rättigheterna måste gälla alla. Enigt siffror som Anissa presenterade är över 200 000 000 flickor och kvinnor könsstympade och fler än två miljoner könsstympas varje år.

Petra Blom Andersson, som också föreläste under dagen, är samordnare för centrala elevhälsan i Norrköping kring frågor som handlar om hedersrelaterat våld och förtryck. Även hon arbetar på uppdrag av Länsstyrelsen Östergötland för att sprida kunskap om arbetet mot könsstympning. Petra pratade om att hedersförtryck och könsstympning ofta hör ihop och om hur vi kan förbättra samverkan inom kommunen.

- Föreläsningarna var mycket givande. Anissa Hassan Mohammed berättelse berörde många och vi hörde många positiva kommentarer under dagen. Petra Blom Andersson är en inspirationskälla när det gäller att inte ha prestige, att det viktigaste är att hitta bra sätt att samarbeta för barnens bästa säger Ann Fagerberg Embretsén, Skolkurator

Fortsatt arbete med frågan

Elevhälsan i Falun kommer att jobba vidare med att informera om handlingsplanerna och att utbilda personalen inom skolan som möter elever som kan leva under hedersförtryck eller som är eller riskerar att bli könsstympade. Skolsköterskorna har börjat ställa frågor i elevsamtalen kring könsstympning och Elevhälsan behöver fortsätta arbeta för en bra samverkan mellan skola, socialtjänst, polis och landsting.

- Föreläsningen var ett bra tillfälle för oss inom olika professioner att möta varandra, diskutera frågorna och hur vi på olika sätt jobbar med detta och hur vi kan jobba vidare. Säger Ann Fagerberg Embretsén, Skolkurator

Har du blivit utsatt?

Om du har blivit utsatt för könsstympning, vet någon som har det eller om du begränsas i ditt liv och kontrolleras av din familj, släkt och andra, om du riskerar att giftas bort mot din vilja så finns det hjälp att få. 

Är du ungdom kan du vända dig till ungdomsmottagningen eller elevhälsan på din skola för råd och eventuell hjälp vidare.

På www.dinarattigheter.se kan du läsa om dina rättigheter och vad du kan få för hjälp. Du kan också chatta med yrkesverksammalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Är du som förälder rädd för att bli tvingad att könsstympa ditt barn?

Prata med BVC eller någon annan kontakt inom sjukvården, rådgör med elevhälsan på den skola ditt barn går på eller rådgör med socialtjänsten.

Stöd till yrkesverksamma

De har även en stödtelefon för yrkesverksamma eller personer som arbetar ideellt och som behöver råd eller konsultation 010-223 57 60.

Vill du veta mer?

Länsstyrelsen Östergötland har tagit fram informationfilmer om könsstympnining och att bli gift mot sin viljalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Sidan uppdaterad 2016-04-29