Startsida

Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Denna nyhet är äldre än 6 månader och kanske inaktuell. Eventuella länkar kan vara trasiga.

Publicerad 2016-05-11

moln

Högre chef slutar efter uppgörelse

Uppgörelsen innebär att arbetsgivaren betalar chefen 22
månadslöner, motsvarande ca 1,5 miljoner kronor. Den stora summan hänger ihop med att chefen hade ett chefsförordnande med lång tid kvar (se faktarutan nedan).

– Hur konstigt det än kan låta är ett utköp ibland den minst dåliga lösningen. Men
självklart förstår jag att det sticker folk i ögonen, säger Susanne Norberg (S), ordförande i förhandlingsutskottet.

– Parterna har haft olika syn på hur verksamheten ska bedrivas och därför ser vi ingen möjlighet att fortsätta arbeta tillsammans med den berörda chefen. För oss som arbetsgivare har det inte varit ett enkelt beslut. Personalärenden har alltid
många bottnar, säger Christina Haggren (M), 2:e vice ordförande i förhand­lings­utskottet.  Hon beklagar att det inte gått att lösa frågan på annat sätt.

– Vi har haft för många fall av den här typen i Falu kommun de senaste åren, även om varje fall i sig är unikt. Vi ska som arbetsgivare inte behöva hamna i situationer
där den enda vägen är ett utköp och därför har vi bland annat förändrat
formerna för hur vi skriver chefsavtal. Våra verksamheter behöver också ta fram
nya och förbättrade uppföljningsrutiner. Utöver det jobbar personalkontoret
intensivt med att utveckla rekryteringsprocesserna och ledarutvecklings­programmet för nya chefer, konstaterar Susanne Norberg avslutningsvis.

Fakta – chefernas avtal

I Falu kommun finns över 200 chefer, varav ett tiotal förvaltningschefer.
Chefernas villkor ser lite olika ut, beroende på när deras avtal skrevs.
Chefer (med vissa undantag, se nedan) som anställs idag får generellt inte något chefsförordnande kopplat till sin tillsvidareanställning.
Kommunstyrelsen fattar beslut om förvaltningschefernas förordnanden.
De förvaltningschefer som anställs idag har en tillsvidareanställning i botten och
ett tidsbegränsat chefsförordnande som kan förlängas eller avslutas när det
löpt ut.
Förvaltningschefer, ekonomichef, HR-chef och kommunikationschef har en ömsesidig uppsägningstid på sex månader. Om arbetsgivaren väljer att säga upp chefen får hon eller han ett avgångsvederlag motsvarande sex månadslöner.

Sidan uppdaterad 2016-05-11