Startsida

Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Denna nyhet är äldre än 6 månader och kanske inaktuell. Eventuella länkar kan vara trasiga.

Publicerad 2016-05-17

Två politiker från Miljöpartiet i falun står utanför demokraticentrum vid biblioteket

Miljöpartiets vecka i demokraticentrum

Hur vill du att kommunen ska styras?

I demokratiprojektet "Gör din röst hörd!" så får partierna en vecka var i demokraticentrum i stadsbiblioteket i Falun, för att lyssna och svara på dina frågor. Den här veckan, 16-22 maj är det Miljöpartiets tur. 

Miljöpartiet vill prata med dig om demokrati-, klimat- och överlevnadsfrågor. Du kan självklart också ta upp det ämne du vill med partiets representanter som finns på plats i demokraticentrum; måndag till fredag klockan 10:00-17:30 (mån, ons -18:00) och lördag klockan 11:30-14:30.

- Det är jättebra att alla partier får en vecka var där vi får prata med faluborna om våra idéer och vad vi vill åstadkomma, säger Erik Eriksson(MP) ledamot i bland annat kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.

Program:

Måndag 16/5 Miljö

Klockan 13-15 Re Doo visar sin verksamhet kring återbruk av material

Klockan 17-18, Sebastian Kirppu, skogsbiolog, föredrag: Svensk skog efter 60 års kalhyggesbruk. Dagens fråga: Fler eller färre bilar i centrum?

Tisdag 17/5 Trafik

Klockan 15-16:30 Mats Olofsson och Mathias Westin från Falu kommuns miljö- och
samhällsbyggnadsförvaltning svarar på frågor om Faluns busstrafik och cykelplan
Dagens fråga: JA eller NEJ till gratis busstrafik?

Onsdag 18/5 Demokrati

Klockan 17-18 debatt mellan Mursal Isa och Ronny Svensson: Vårt Dalarna inom storregion? Dagens frågor: JA eller NEJ till försök med kommunal rösträtt 16? Stor- eller länsregion Dalarna?

Torsdag 19/5 Omsorg och Kultur

Kom och prata omsorg och kultur! Linnea Risinger, f.d. vice ordförande i kultur och fritidsnämnden, Föredrag: Unga och kultur . Dagens fråga: JA eller NEJ till TTIP?

Fredag 20/5 Barn och utbildning

Kom och prata barnomsorg och utbildning!
Dagens fråga: Ska barn få bli representerade i de allmänna valen genom att deras
vårdnadshavare får rösta för dem? JA/NEJ?

Lördag 21/5 Landsbygd och integration

Klockan 13-14:30 föredrag, diskussion – Carla Dahlberg (Dalarna hjälper), Erik Eriksson (andelsjordbruk med mera) Jordbrukets räddning - Strävan efter 100% ekologisk mat? Andelsjordbruk? - Eller kanske wwoof = ett slags ekoturism där man bor en kort/längre period på en gård och betalar i form av arbete.
Dagens fråga: Ska vi sträva efter 100% ekologisk mat? JA/NEJ?

I demokratiprojektet "Gör din röst hörd!" får Falu kommuns alla partier en vecka var att ordna aktiviteter och svara på frågor i demokraticentrum.

Läs mer och se vilken vecka de olika partierna finns på plats i demokraticentrumlänk till annan webbplats

Sidan uppdaterad 2016-05-17