Startsida

Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Denna nyhet är äldre än 6 månader och kanske inaktuell. Eventuella länkar kan vara trasiga.

Publicerad 2016-05-19

handslag

Pensionsutbetalningar med i beräkningen

Häromdagen rapporterade media om Falu kommuns pensionsskuld.

– Man kan få intrycket att skulden är en nyhet för oss och unik för Falu kommun, men så är det inte. Vi har full vetskap och vi har självklart följt lagen i fråga om hur pensionskostnader ska redovisas, säger Kjell Nyström, Falu kommuns ekonomichef.

Före 1998 kostnadsbokförde kommuner och landsting inte pensioner vid
intjä­nandetillfället, utan när de betalades ut. Den kommunala redovisningslagen
(KRL) angav att denna skuld i årsredovisningen skulle anges som en ansvars­förbindelse.

Efter 1998 har alla pensionskostnader istället bokförts som en kostnad vid intjänandetillfället och angetts som en skuld i balansräkningen. Dessa olika redovisningssätt kallas för blandmodellen.

– Den totala skulden har därmed alltid varit känd och Falu kommun har i årsredovisningar visat ett förbättrat eget kapital under senare år. Likaså har den totala skulden alltid varit känd för de långivare som vi arbetar mot, säger Kjell Nyström.

Lika för alla

2014 tillsatte regeringen en utredning för att se över den kommunala redovisnings­lagen (KRL) och utredarna har nu lämnat en rapport med förslag till förändringar.

Ett av förslagen är att överge den gamla blandmodellen. Det innebär att pensio­nerna före 1998 ska kostnadsbokföras och lyftas in i balansräkningen och redovisas som en skuld. Syftet är att skapa en större tydlighet i redovisningen.

Konsekvensen av förslaget är att flera kommuner och landsting/regioner, liksom Falu kommun, i så fall kommer att redovisa ett negativt eget kapital.

– Det är alltså inte en unik situation för Falu kommun och vi kommer att fortsätta planeringen med de finansiella målen för att skapa en förbättrad ekonomisk situation i kommunen, oberoende av om lagändringen genomförs eller inte, säger Kjell Nyström.

Sidan uppdaterad 2016-05-19