Startsida

Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Denna nyhet är äldre än 6 månader och kanske inaktuell. Eventuella länkar kan vara trasiga.

Publicerad 2016-06-07

Överblicksskiss över högskoleområdet.

De ljusa byggnaderna i förgrunden innehåller de nya lokaler, cirka 9 000 kvadratmeter, som behövs om Högskolan Dalarna beslutar att samla hela verksamheten i Falun. Skiss: Falugruppen.

Falun vill utveckla högskolesamarbete

Just nu pågår en utredning om var Högskolan Dalarna ska ligga i framtiden. Ska den finnas på två orter som idag eller enbart i Falun? Falu kommun har besvarat en förfrågan om hur kommunen kan hjälpa till, om hela högskolans verksamhet eventuellt skulle flyttas till Falun. 
– Som vi ser det handlar inte frågan om Falun eller Borlänge, utan snarare om hur vi kan bidra till att göra Högskolan Dalarna starkare och mer konkurrenskraftig, säger Jonny Gahnshag (S), kommunalråd med ansvar för högskolefrågor.

Det var i november i fjol som högskolans styrelse valde att starta utredningen, efter ett förslag från rektor Marita Hilliges. Högskolan har sedan skickat en förfrågan till Falu kommun om en så kallad avsiktsförklaring, som redovisar inom vilka områden man är beredd att samverka.

– Det är högskolan som avgör vilka alternativ som ska utredas. Högskolan har beslutat att utreda alternativet att samla verksamheten i Falun. Om de vill ha fördjupade underlag och svar på frågor för att fortsätta vara kvar i båda städerna är vi förstås lika tillmötesgående för att hitta lösningar även i det alternativet, säger Jonny Gahnshag.

Om högskolan ska samla hela verksamheten till Falun förutsätter det ett nära samarbete med Falu kommun, som bland annat äger större delen av nuvarande högskolebyggnader.
Kommunens avsiktsförklaring tar bland annat upp frågor kring lokaler och hyra, studentbostäder, kårhus och möjligheterna till fortsatt expansion efter 2020.

– Högskolan är mycket viktig för hela regionen och vår inställning är att Falu kommun ska göra så mycket vi kan för att skapa bra förutsättningar för högskolan, säger oppositionsrådet Mikael Rosén (M).

Utredningen ska vara klar i september och då presenteras den för högskolestyrelsen, som beräknas ta beslut i november.

–Högskolan Dalarna har en nyckelroll för att regionen ska fortsätta att utvecklas och klara kompetensförsörjningen. Från kommunens sida är vi redo att ge allt stöd vi kan, säger Jonny Gahnshag.

Sidan uppdaterad 2016-06-10