Startsida

Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Denna nyhet är äldre än 6 månader och kanske inaktuell. Eventuella länkar kan vara trasiga.

Publicerad 2016-06-20

Några människor går på Holmgatan.

Faluborna både nöjda och missnöjda

Statistiska centralbyråns senaste medborgarundersökning visar att Faluborna är mer nöjda med regionen än med hemkommunen.

Den visar också att Faluborna vill få chans till mer inflytande.

Falun är en av 55 kommuner som under våren deltagit i SCB:s medborgarunder­sökning. 1 200 slumpvis utvalda Falubor i åldrarna 18-84 år fick en enkät på posten. 46 procent (552 personer) svarade.

Analysmodell i tre delar

För Faluns del visar resultatet att medborgarnas nöjdhet ökat något inom fyra viktiga områden: förskolan, grundskolan, gymnasieskolan och äldreomsorgen.

– Det är givetvis glädjande, men vi vet samtidigt att vi fortsatt har en del utmaningar att arbeta med, säger Susanne Norberg (S), kommunstyrelsens ordförande.

SCB:s undersökning är indelad i tre delar:

 • Helhetsbetyget Nöjd-Region-Index (NRI), med frågor om kommunen som en plats att bo och leva på.
 • Helhetsbetyget Nöjd-Medborgar-Index (NMI), med frågor om kommunens olika verksamheter.
 • Helhetsbetyget Nöjd-Inflytande-Index (NII), med frågor om medborgarnas inflytande på kommunala beslut och verksamheter.

Resultatet redovisas som betyg på skalan 0 till 100. Betyg under 40 klassas som ”inte godkänt”. Gränsen för ”nöjd” går vid 55 och för ”mycket nöjd” vid 75.

Så ligger Falun till

 • Nöjd-Region-Index: 60 (2014: 63)
  Rikssnitt: 60
 • Nöjd-Medborgar-Index: 51 (2014: 53)
  Rikssnitt: 55
 • Nöjd-Inflytande-Index: 34 (2014: 38)
  Rikssnitt: 40

Mer information

SCB:s medborgarundersökning våren 2016PDF

Sidan uppdaterad 2016-06-20