Startsida

Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Denna nyhet är äldre än 6 månader och kanske inaktuell. Eventuella länkar kan vara trasiga.

Publicerad 2016-06-29

Ungdomar på fritidsgård spelar fotbollsspel

Förslag: VM-vinst till fritidsgårdar, landsbygd

Majoritetspartierna i Falun vill starta ett landsbygdsprojekt där ungefär 4 miljoner kronor av vinsten från skid-VM, bland annat är tänkt att gå till att utvärdera servicepunkter på landsbygden och att driva nedläggningshotade fritidsgårdar vidare. Fritidsgården i exempelvis Enviken skulle då bli kvar minst till och med år 2019, trots tidigare beslut om besparingar från kultur- och fritidsnämnden.

 - Vi vill fördela pengar från VM-vinsten till ett landsbygdsprojekt som inte bara handlar om fritidsgårdar, utan också annat på landsbygden och saker för barn och unga. Jag vill betona att det här är än så länge bara ett förslag från oss, som vi hoppas kommer upp till beslut i kommunstyrelsen efter sommaren och som vi kan lösa ekonomiskt, säger kommunalrådet Susanne Norberg (S).

Varför kommer ni med det här förslaget nu, är det på grund av alla protester mot nedskärningarna?

- Vi tar självklart till oss alla åsikter, det har bidragit till att vi funderat och tagit det här ett varv till. Sedan handlar det om att vi ser andra möjligheter när vi troligtvis kan använda oss av pengarna från VM, säger Susanne Norberg.

Lokal dialog

Tanken är att driva landsbygdsprojektet under tre år och under gång utvärdera vad som är den bästa lösningen. Frågor ska enligt förslaget lösas med lokal dialog, där de berörda människorna på respektive ort får vara med och tycka till, vad som fungerar bäst hos dem.

Går det att göra så här, när nämnden redan tagit beslut att genomföra nedskärningarna i exempelvis Enviken?

- Ja, genom att göra ett landsbygdsprojekt som ligger utanför kultur- och fritidsförvaltningens ordinarie verksamhet, så tror vi att det går att ordna. Det skulle också lösa problematiken med 10-12 åringarna som kommer i kläm i bland annat Enviken, eftersom förvaltningens fritidsgårdsverksamhet riktar till de som är 13 år och uppåt, säger Susanne Norberg.

Bakgrund till besparingarna

Grunden till förändringarna för bibliotek- och fritidsgårdsverksamheten är att kultur- och fritidsnämnden behöver spara 4 miljoner kronor årligen för att besöksunderlaget minskat, och för att kostnader för hyror och personal samtidigt ökat. Den 31 mars i år klubbade kultur- och fritidsnämnden igenom beslutet, och endast Vänsterpartiet reserverade sig mot. Moderaterna fick också med ett tillägg till beslutet att fritidsgården i Enviken i någon form ska drivas vidare. Besparingsbeslutet fastställdes sedan av kommunfullmäktige den 16 juni, när majoritetens budget röstades igenom.

Läs mer om beslut och bakgrundöppnas i nytt fönster

Jonas Lennerthson (S) ordförande i kultur- och fritidsnämnden, som fått mycket kritik för nämndens beslut, menar att det här kan vara en lösning.

- Anledningen till att vi drivit den linje vi gjort är att vi vill utveckla verksamheten på fritidsgårdarna. Med de resurser vi haft tidigare så har det tyvärr inte gått, men med hjälp av det här projektet så går det kanske att lösa, säger Jonas Lennerthson.

Vad skulle det betyda för kultur- och fritidsnämnden och förvaltningen, om förslaget blev verklighet?

- Vi behöver då tänka om eftersom vi har knutit oss allt mer mot högstadieskolorna. Syftet med projektet är vad jag förstår bland annat att väcka intresse bland yngre ungdomar, och på det sättet utveckla fritidsgårdarna. Jag ser flera fördelar att i så fall successivt sprida det till fler fritidsgårdar, säger Jonas Lennerthson.

Åsa Nilser (L) som är 2:e vice ordförande i kultur- och fritidsnämnden och en av många som röstade för besparingsbeslutet, är försiktigt positiv till det nya förslaget. Hon vill veta mer om hur majoriteten då tänker lösa frågor rörande ekonomi och arbetssätt.

- Ja, jag är försiktigt positiv, under förutsättning att full kompensation utgår till de VM satsningar som tidigare gjorts, samt för Svenska skidspelen och andra evenemang där det saknas pengar. Eftersom det finns brutna löften om detta är jag inte helt övertygad, säger Åsa Nilser och fortsätter:

- Eftersom kultur- och fritidsförvaltningen nu ska övergå till att inte ha fast personal utan bara ha fritidsledare som tillfälligt reser runt, är det inte resurser det handlar om utan det arbetssätt man bestämt sig för att använda sig av.

Om det går att föra över pengarna från VM-vinsten till ett sådant här projekt, så kommer förslaget att presenteras i sin helhet för alla politiker i kommunstyrelsen efter sommaren. Skulle de sedan rösta ja så kan projektet bli verklighet med start i början av nästa år.

Sidan uppdaterad 2016-06-30