Startsida

Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Denna nyhet är äldre än 6 månader och kanske inaktuell. Eventuella länkar kan vara trasiga.

Publicerad 2016-07-20

Nyanlända får samhällsinformation

Bostäder sökes till nyanlända

Flyktingströmmen till Sverige har minskat. Det märks också delvis i Falun. Bara några få ensamkommande ungdomar kom första halvåret. Men antalet nyanlända med uppehållstillstånd ökar. Och bostadsbehovet är akut.

Sedan årsskiftet har Sverige tagit emot ca 500 flyktingar per vecka. Det kan jämföras med som mest ca 11 000 per vecka senhösten 2015. Idag ser det ut som om antalet flyktingar som söker sig till Sverige kommer bli ca 30 000 personer under 2016. Migrationsverkets prognos från april var som lägst 40 000 personer. Nästa prognos kommer den 25 juli.

Fler bostäder behövs

Antalet nyanlända med uppehållstillstånd som får Falun som vistelsekommun ökar dock. Den 15 juli hade Falun totalt tagit emot 175 personer. I den siffran inryms de som självmant flyttar till Falun, som t.ex. anhöriga eller personer som bott inneboende hos en vän. samt de som har blivit kommunplacerade i Falun av Migrationsverket. Det innebär att Falun kan räkna med att få minst 300 nya invånare under 2016.

Det finns fortfarande många nyanlända som fått uppehållstillstånd och som väntar på att få lämna asylboende och flytta till en kommun. Falun är ålagd att i snitt ta emot 16 personer i månaden med uppehållstillstånd. Dessa personer ska börja sina nya liv här, studera svenska, få arbete och få möjlighet att bygga upp kontakter med nya vänner bland Faluborna så fort som möjligt.

Öppna ditt hem ett alternativ

-Många av dem som kommer är ensamstående män med familjen kvar i hemlandet. I augusti månad kommer det en plastikkirurg, en ngenjör inom petrokemi, en elektronikingenjör och en ekonomiassistent till Falun, vilka vi behöver hjälp att hitta boende till. Vi har ett mycket gott samarbete med Kopparstaden AB men bostadsbristen gör att de inte kan erbjuda lägenheter i den utsträckning som behövs, säger Cia Embretsen, projektledare för Falu kommuns projekt Öppna ditt hem.

Cia behöver därför få kontakt med fler intresserade falubor, som kan tänka sig hyra ut bostad till nyanlända. Det gäller både rum, lägenhet eller mindre stuga på tomten. Intresseanmälan kan du göra på falun.se/flykting. Där finns också kontaktuppgifter till Cia Embretsen.

Asylsökande i Falun

Antalet ensamkommande barn som kommit till Falun är efter första halvåret endast fem. Ett par av dessa fyllde 18 strax efter ankomsten och flyttades därför direkt till asylboende. Den 21 juni stängdes asylboendet i Vika och de boende spreds till olika asylboenden i Dalarna. I Falun finns nu bara ett asylboende med totalt 156 platser. Några av de boende i Vika flyttade också hit.

Den genomsnittliga väntetiden för uppehållstillstånd är just nu 290 dagar, för ensamkommande ungdomar kan det handla om mellan 280 och 570 dagar beroende på vilket land man kommer ifrån.

Ny lag träder i kraft 20 juli

Att antalet flyktingar minskar beror på olika orsaker, men gränskontroller och ID-kontroller har haft betydelse. Regeringen har beslutat om fortsatta gränskontroller fram till den 11 november i år. Dessutom har riksdagen beslutat om ny lagstiftning om bl a tidsbegränsade uppehållstillstånd och försörjningskrav för familj som kommer efter. Denna nya lag träder i kraft den 20 juli och gäller för personer som kom till Sverige efter den 24 november 2015.

Sidan uppdaterad 2017-04-03