Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Denna nyhet är äldre än 6 månader och kanske inaktuell. Eventuella länkar kan vara trasiga.

Publicerad 2016-08-31

Utanför Högskolan Dalarna Falun. Foto:Ulf Palm

Falun-Borlänge om högskoleplacering

Nu har Falun och Borlänge gjort en gemensam avsiktsförklaring kring vad kommunerna erbjuder om Högskolan Dalarna skulle blir kvar på båda orterna.

- För Falun har det varit viktigt att visa på de möjligheter som finns om Högskolan väljer att vara kvar på två campus. Det här är ett komplement till Faluns tidigare avgivna avsiktsförklaring, berättar Jonny Gahnshag (S), kommunstyrelsens vice ordförande i Falun.

- Nu finns ett tydligt alternativ som visar förutsättningarna om Högskolan blir
kvar på båda orterna. Vi ser det som ett viktigt underlag för
högskolan i den fortsatta utredningen av lokalfrågan, säger Jan
Bohman(S), kommunstyrelsens ordförande i Borlänge. 

Högskolan viktig för hela regionen

Högskolan är viktig för Borlänge, Falun och hela regionen och kommunerna lovar i sin avsiktsförklaring att frågor som rör högskolan ska ha högsta prioritet.

- Oavsett lokalisering så är våra kommuner beredda att underlätta för
Högskolan så mycket som möjligt, säger Jonny Gahnshag.

Lokalfrågan är en viktig del i avsiktsförklaringen. Kommunerna utlovar att, tillsammans med högskolan, se över behovet av att anpassa befintliga lokaler till högskolans behov och också erbjuda flexibla möjligheter om högskolan skulle ha behov av att minska eller öka sina lokalytor.

Om högskolan har behov av nya lokaler kommer kommunernas helägda fastighetsbolag att bygga och hyra ut till en hyra som baseras på självkostnad precis som idag.

Bostadsgaranti

Kommunerna lovar tillsammans en bostadsgaranti – alla studenter ska ha ett boende – och de helägda kommunala bostadsbolagen Kopparstaden AB och AB Stora Tunabyggen är beredda att utöka antalet studentbostäder.

Utöver detta lovar Borlänge och
Falun i den gemensamma avsiktsförhandlingen bland annat att ordna:

 • Bra och kostnadsfria lokaler för
  kårhusets verksamhet i båda städerna.
 • Bra och täta bussförbindelser
  mellan städerna.
 • Parkeringar.
 • Att i nära samverkan med
  högskolan ytterligare stärka dess synlighet och exponering.
 • Fortsatt utvecklingsavtal mellan
  kommunerna och Högskolan.

Beslut i november

Högskolan Dalarna är en oberoende staligt högskola, med campus i Falun och Borlänge. Utredningen där högskolan tittar på alternativen att vara kvar på bägge orterna eller flytta hela verksamheten till Falun, ska vara klar i september. Då presenteras den för högskolestyrelsen, som beräknas ta beslut i november.

Läs mer om tidigare avsiktsförklaring från Falu kommun

Sidan uppdaterad 2016-12-28