Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Denna nyhet är äldre än 6 månader och kanske inaktuell. Eventuella länkar kan vara trasiga.

Publicerad 2016-09-08

Kommunfullmäktiges sammanträde

Kommunfullmäktige: Ja till Coop-etablering

Coop får bygga en livsmedelshall på den gamla DD-tomten vid Gruvrondellen.

Kommunfullmäktige röstade nämligen ja - till både en förändring av detaljplanen och det upprättade exploateringsavtalet - vid torsdagens sammanträde.

Talarlistan blev som väntat lång, när Coop-etableringen hanterades av kommunfullmäktige.

Många ledamöter ville passa på att framföra sin åsikt i ämnet, och debatten höll nästan på i tre timmar innan ett beslut kunde fattas.

Och det blev alltså ett ja till att Coop får etablera sig på den gamla DD-tomten vid Gruvrondellen.

Men det fanns inget politisk enighet bakom beslutet.

Votering bakom besluten

Både ärendena avgjordes nämligen efter votering, som slutade 37-24 till fördel för antagande och godkännande av exploateringsavtal och en förändring av gällande detaljplan för det aktuella området.

Det var redan i december 2012 som Coops planer på att etablera sig på DD-tomten blev kända. I november 2014 så köpte bolaget sedan fastigheten av Mittmedia för 12,7 miljoner kronor.

Under tiden, och efter, har ärendet kring den nödvändiga förändringen av detaljplanen passerats och hanterats av berörda nämnder, utskott och styrelser.

Debatten kring etableringen har stundtals varit tuff och hård, där motståndarna främst haft åsikter mot lämpligheten med en livsmedelsbutik mitt i världsarvet, och att etableringen skulle slå hårt mot centrumhandeln.

Oppositionsrådet Mikael Rosén (M) höll ett långt inledningsanförande vid kommunfullmäktiges sammanträde, där han med skarpa ordalag framförde sina åsikter mot etableringen ännu en gång.

–Från början var Moderaterna  för den här etableringen, men verkligheten har förändrats under årens lopp. Förr gick centrumhandeln bra, nu är tiderna sämre och 25 butikslokaler i centrum gapar tomma, säger Mikael Rosén (M), som även hade synpunkter på den kommande trafiksituationen vid platsen och tänkta trafiklösningar.

Inte eniga i beslutet

Socialdemokraterna var inte heller eniga i sitt beslut, vilket bland annat visade sig av att Karl-Erik Pettersson (S), kommunfullmäktiges ordförande, gick upp i talarstolen och propagerade för ett avslag.

–Vill man utarma centrum ska man säga ja, vill man medverka till konsekvenser på landsbygden ska man säga ja, och vill man stimulera ökat bilåkande ska man också säga ja. Men jag kommer att rösta emot detta, säger Karl-Erik Pettersson, som hade sällskap av ytterligare några partikamrater i sitt ställningstagande.

Ledamöterna från Moderaterna, Sverigedemokraterna, Falupartiet och Kristdemokraterna sade också nej.

Men det var som sagt ändå en majoritet av ledamöterna som valde att stödja en etablering av Coop vid Gruvrondellen.

– Jag tror att det är många Falubor som kommer att uppskatta en livsmedelshall i det här området. Jag är själv väldigt positiv till att ta det här beslutet, säger kommunalrådet Joakim Storck (C).

 

Sidan uppdaterad 2016-09-08