Startsida

Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Denna nyhet är äldre än 6 månader och kanske inaktuell. Eventuella länkar kan vara trasiga.

Publicerad 2016-09-09

Vy över Faluån. Sommarbild.

Storregionfrågan på remiss – beslut 2017

Hur ska Sveriges regionala indelning se ut? Det är en fråga som diskuterats i många år och som regeringen nu utreder.

Målet är att skapa en mer effektiv offentlig sektor där skattebetalarna får mer för pengarna.

I somras kom utredarnas förslag som innebär att Sveriges 21 län ombildas till sex jämnstarka regioner.

Förslaget om ny regionindelning är ett så kallat delbetänkande. Det är ute på remiss fram till mitten av oktober.

I vår ska det slutliga förslaget läggas fram och i sommar väntas riksdag och
regering fatta ett beslut.

Start 2019

Dalarna föreslås ingå i Region Svealand och Svealands län tillsammans med
Gävleborg, Uppsala län, Västmanland, Södermanland och Örebro län.

Utgångspunkten är att län och landsting ska ha samma indelning.

Storregionen kommer bland annat att ansvara för hälso- och sjukvård, regional
hållbar utveckling, folkhälsa, folktandvård, kollektivtrafik, kultur och bildning, tillväxt och forskning.

Enligt förslaget ska den nya regionindelningen för Dalarnas del gälla från 1 januari 2019.

Blir Region Svealand verklighet kommer dalfolket att tillhöra en region med 64
kommuner och 1,7 miljoner invånare – att jämföra med Dalarnas län som består av
15 kommuner och cirka 277 000 invånare.

Oklart hur Falun påverkas

Flera organisationer kommer att vara direkt berörda av nyordningen, däribland Landstinget Dalarna, Region Dalarna och Länsstyrelsen Dalarna, men även Dalarnas femton kommuner.

Hur Falu kommun och Faluborna kommer att påverkas av den nya indelningen går i nuläget inte att säga.

– Vårt kommunala uppdrag har vi kvar, men våra förutsättningar kommer att ändras i och med att spelplanen ritas om, säger Susanne Norberg (S), kommun­styrelsens ordförande.

FAKTA - Tidplan, regionbildning

Juni-oktober 2016

Förslaget är på remiss. Det innebär att exempelvis Region Dalarna, Landstinget Dalarna och Dalarnas kommuner har möjlighet att lämna synpunkter på förslaget.

Mars 2017

Regeringen lämnar sitt förslag om Sveriges länsindelning till riksdagen.

Juni 2017

Riksdagen behandlar förslaget om Sveriges länsindelning inför beslut.

Sommaren 2017

Regeringen beslutar om landstingsindelning.

September 2018

Allmänna val till kommunfullmäktige, regionfullmäktige (istället för landstingsfull­mäktige) och till riksdagen.

Januari 2019

Nya regionerna träder ikraft.

Mer information

Statens offentliga utredningarlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Landstinget Dalarnalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Sidan uppdaterad 2016-09-09