Startsida

Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Denna nyhet är äldre än 6 månader och kanske inaktuell. Eventuella länkar kan vara trasiga.

Publicerad 2016-09-13

Falumiljö. Sommar.

Vem ska få pris? Vem vill du belöna?

Vet du någon som gjort goda insatser för miljön, tillgängligheten, kulturen eller mångfalden i Falun?

Skicka ditt förslag på pristagare senast 1 oktober.

Priserna delas ut till en eller flera personer, föreningar, företag eller organisationer som är bosatta eller verksamma i Falu kommun.

Miljöpriset

Miljöpriset uppmärksammar goda insatser som bidragit till en långsiktigt hållbar
utveckling.

Skicka förslag på pristagare med motivering till Falu kommun, Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen, 791 83 Falun eller samhallsbyggnad@falun.se,
skriv ”Miljöpriset” i ämnesraden.

Tillgänglighetspriset

Tillgänglighetspriset uppmärksammar goda insatser som bidragit till att förbättra livsvillkoren och tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning.

Skicka förslag på pristagare med motivering till Falu kommun, Miljö- och
samhällsbyggnadsförvaltningen, 791 83 Falun eller samhallsbyggnad@falun.se,
skriv ”Tillgänglighetspriset” i ämnesraden.

Kulturutmärkelserna

För kulturutmärkelserna definieras kultur i första hand som scenkonst (musik,
teater, dans) bild (konst, film, foto), kulturarv och litteratur:

 • Kulturstipendiet
  för att lyfta fram ung kultur ges till unga ”kulturarbetare”, i första hand
  mellan 16 och 30 år.
 • Barn- och ungdomskulturpriset
  ges för verksamheter och insatser utöver det vanliga inom barn- och
  ungdomskulturområdet.
 • Kulturpriset
  ges för förtjänstfulla insatser inom kulturområdet.

För alla de olika kulturutmärkelserna, skicka förslag på pristagare med motivering till Falu kommun, Kultur- och fritidsförvaltningen, 791 83, Falun eller kultur@falun.se (skriv namnet på priset i ämnesraden).

Mångfaldsstipendium

Mångfaldsstipendiet uppmärksammar ett förtjänstfullt arbete till förmån för ett Falun präglat av mångfald och integration. Stipendiet delas ut av arbetsmarknads-, integrations- och kompetensförvaltningen i samarbete med Falu kommuns integrationsråd.

Skicka förslag på pristagare med motivering till Falu kommun, arbetsmarknads-, integrations- och kompetensförvaltningen, 791 83, Falun eller aik@falun.se (skriv
”Mångfaldsstipendium” i ämnesraden).

Sista dag att nominera är 1 oktober 2016.

Sidan uppdaterad 2016-09-15