Startsida

Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Denna nyhet är äldre än 6 månader och kanske inaktuell. Eventuella länkar kan vara trasiga.

Publicerad 2016-09-16

Kvinna springer i naturen

Kommunen köper Stångtjärnsstugan

Nu är det klart att Falu kommun köper Stångtjärnsstugan av Falu IK.

–Förhandlingarna med föreningen är långt gångna, och jag har fått i uppdrag av utskottet att slutföra förvärvet, säger Lars Ringsby, serviceförvaltningschef.

Det var i februari 2015 som Falu IK kom med en skriftlig framställan till Falu kommun om en försäljning av Stångtjärnsstugan.

Men redan två år tidigare hade föreningen vid sitt årsmöte tagit det formella beslutet om att sälja stugan, efter att den sektion inom föreningen som haft hand om skötseln, sagt sig inte ha orken att fortsätta.

Stångtjärnsstugan står på så kallad ofri grund, och Falu IK har arrenderat marken som den står på av kommunen.

Men nu är det alltså klart att Falu kommun köper stugan.

– Vi har fört förhandlingar med Falu IK ett tag och köpeskillingen blir 925 000 kronor, och pengar till förvärvet finns inlagt sedan tidigare i vår budget. En större besiktning av stugan har gjorts och vi vet vad vi tar över, säger Lars Ringsby.

Stångtjärnsstugan är sedan länge ett omtyckt fritidsmål för alla Falubor med närheten till bad, fiske och motionsspår.

Själva driften av stugan kommer kultur- och fritidsförvaltningen att ta hand om.

– Stugan ska även fortsättningsvis vara öppen för allmänheten, men vi har även andra utvecklingsplaner för stugan. Vi har bland annat pratat om att skapa ett centrum för funktionshindrades fritidsverksamhet, säger Jonas Lennerthson (S), ordförande i kultur- och fritidsnämnden, och fortsätter:

– Men genom köpet har vi också sett till att stugan och området inte förfaller.

Sidan uppdaterad 2016-09-16