Startsida

Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Denna nyhet är äldre än 6 månader och kanske inaktuell. Eventuella länkar kan vara trasiga.

Publicerad 2016-10-11

Hoppbackarna på Lugnet

VM-backen på Lugnet används igen

Förra säsongen användes inte den stora backanläggningen alls på Lugnet.

Men i vinter är det meningen att normalbacken ska användas för både träning och tävling.

–Det beslutet har vi tagit, och det känns bra att anläggningen kommer till användning igen. Satsningen möjliggörs genom ett nära samarbete mellan kommunen och Holmens IF, säger Tomas Jons, kommunens fritidschef.

Någon hoppning i backanläggningen på Lugnet, som färdigställdes inför skid-VM 2015, har inte skett sedan mästerskapet avslutades.

Förra hösten togs ett beslut om att inte snölägga och preparera hoppbackarna på Lugnet på grund av främst kostnadsskäl.

Men nu är tongångarna mera positiva.

Tanken är hoppningen i normalbacken ska kunna starta redan i början på december.

–Tillsammans med politiken har vi nu landat i ett beslut att ha normalbacken i gång under vintern, vilket känns bra. Men jag vill poängtera att satsningen som görs, inte är möjlig att göra utan ideella insatser från Holmens sida, säger Tomas Jons.

Vad kommer kostnaden att bli för kommunen?

–Runt 100 000 kronor räknar vi med att det ska kosta. Det finns pengar kvar i årets budget för preparering av normalbacken och ungdomshoppbackarna, som räcker en bit. Planen är sedan att få med pengar för driften i budgeten för 2017, säger Tomas Jons.

På Lugnet finns sedan förra säsongen sparad snö, som ligger under ett täcke av spån och flis inne på backstadion.

Tanken är att 500 kubikmeter av den sparade snön ska läggas ut i ungdomshoppbackarna, något som sker på torsdag i nästa vecka. Detta samtidigt som den övriga snön läggs ut för att möjliggöra längdskidåkning på Lugnet.

När snön är utlagd på bromsplan, där längdspåren kommer att utgå ifrån, och det blivit kallt kommer två snökanoner att köras igång för att snölägga underbacken i normalbacken.

– Holmens IF kommer att ansvara för bemanning med kvalificerad personal för snöproduktionen. Kommunen ansvarar för schaktning och preparering, säger Tomas Jons.

SM-tävlingar i januari

Det kommer också att bli mästerskapstävlingar i Lugnets normalbacke i vinter, då backen kommer att användas för SM/JSM i slutet av januari.

–Vi har väntat på att få det här beskedet, och det betyder förstås väldigt mycket för Holmens IF i arbetet med att få igång verksamheten för fullt igen. I och med att backarna kommer att vara snösäkrade tidigt, så vet vi också att en hel del andra klubbar kommer att söka sig till Falun och Lugnet för att träna, säger Jan Halvarsson, ordförande i Holmens IF.


Sidan uppdaterad 2016-10-11