Startsida

Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Denna nyhet är äldre än 6 månader och kanske inaktuell. Eventuella länkar kan vara trasiga.

Publicerad 2016-10-14

Handslag om medborgarlöfte mellan Mats Lagerblad chef lokalpolisområde Falun/Borlänge, och Susanne Norberg (S) kommunstyrelsens ordförande i Falun.

Handslag om medborgarlöfte mellan Mats Lagerblad, chef lokalpolisområde Falun/Borlänge, och Susanne Norberg (S) kommunstyrelsens ordförande

Medborgarlöfte - att öka tryggheten i Falun

Narkotika bland Faluns unga har ökat. Flera medborgardialoger har också visat på att den upplevda otrygghet i Falu centrum kvälls- och nattetid har ökat. Falu kommun och polisen har därför kommit överens om ett medborgarlöfte, för att öka tryggheten.

– Det känns väldigt bra att medborgarlöftet nu är klart, det är ett steg framåt i arbetet att tidigt upptäcka narkotika bland unga och att öka tryggheten för alla i Falu centrum, säger Susanne Norberg (S) kommunstyrelsens ordförande.

Vad innebär medborgarlöftet?

I medborgarlöftet så lovar polisen och kommunen, var för sig och tillsammans att utföra en mängd åtgärder:

  • Trygghetsvandringar i Falu centrum, där man ser över behovet av åtgärder som exempelvis förbättrad belysning och högre närvaro av vuxna.
  • Polisen lovar att öka sin närvaro i centrala Falun genom bland annat fotpatrullering vilket ska öka tryggheten, minska berusningsgraden och öka chanserna att upptäcka narkotika bland unga.
  • Samverkan mellan kommunens tillsynsansvariga för alkoholtillstånd och polisen är också en viktig del, för att tillsammans med krögare i Falun minska berusningsgraden och därigenom minska risken för våld.
  • Falu kommun påbörjar arbetet med att ta fram en ny rutin vid tidig upptäckt av missbruk hos unga. Rutinen ska underlätta för den unga och föräldrar att få snabb hjälp genom att det blir tydligt var de, skolan, fritidsgårdar med flera ska vända sig för att få hjälp genom till exempel kommun, landsting och polis.
  • Ett arbete med uppsökande ungdomsverksamhet påbörjas också av kommunen.

– Falun har en i förhållande till folkmängd låg brottslighet och upplevs generellt som en trygg kommun att leva i. För att det ska fortsätta att vara så är det viktigt att ta tillvara på de signaler som lämnats av Falubor, anställda i offentliga verksamheter och privat sektor och vidta åtgärder då dessa orosområden annars kan förvärras, säger Ulrika Gustafsson-Lindberg kommunens BRÅ- och ANDT- samordnare.

Hur kan man som privatperson hjälpa till i det här arbetet?

För att öka tryggheten så kan alla Falubor själva bidra genom att finnas där många unga är. Kanske på eget initiativ med en vän, som föräldrar på stan, i samverkan med Nattvandrarna eller vid Vändkorssamverkan. Fler bra och nyktra vuxna i Falun påverkar den upplevda tryggheten mycket, säger Ulrika Gustafsson-Lindberg.

Läs mer på polisens hemsidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Sidan uppdaterad 2016-10-14