Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Denna nyhet är äldre än 6 månader och kanske inaktuell. Eventuella länkar kan vara trasiga.

Publicerad 2016-10-20

Nya bostäder kan byggas i Britsarvet - så kan det komma att se ut.

Nu kan 134 nya bostäder byggas

Bostadsbristen är fortfarande stor i Falun.

Men i dag tog ett enigt kommunfullmäktige några beslut, som på sikt möjliggör bygget av 134 nya bostäder.

– Viktiga steg är därmed tagna för att nå målet om minst 200 nya bostäder per år i Falun, säger kommunalrådet Jonny Gahnshag (S), som dock själv inte deltog vid fullmäktigesammanträdet den här gången.

En ny detaljplan för bostäder vid Norra Järnvägsgatan antogs nu av kommunfullmäktige.

Det gamla industriområdet i kvarteret Vitsippan fortsätter därmed att omvandlas till ett område med bostäder och andra verksamhetslokaler.

–Kort kan man säga att det är två tomter som planen möjliggör för totalt cirka 100 bostäder. I norra delen anknyter höjden på husen till Kopparstadens två befintliga röda punkthus, medan de blir lägre i söder för att inte skymma Söderbaumskas klassiska siluett och vackra fasad. Planen har en bred användning, men det är mest troligt att den utnyttjas för vanliga lägenheter och eventuellt ett vårdboende, säger Jonny Gahnshag.

Kommunfullmäktige beslutade också att godkänna exploateringsavtal med HMB Construction AB och med Skanska mark och exploatering bygg AB för just byggandet av bostäder vid Norra Järnvägsgatan.

–Vi vet att Britsarvet är ett attraktivt område, därför kommer vi med stor sannolikhet också att planlägga mer mark där, exempelvis vid före detta vattenverket, säger Jonny Gahnshag.

– Det är bra att vi ser till att det kan byggas nya bostäder i Falun, för efterfrågan är fortsatt stor, säger oppositionsrådet Mikael Rosén (M).

Fler bostäder på Galgberget

Under torsdagen beslutade också fullmäktigeledamöterna att godkänna ett köpeavtal gällande de två kvarvarande lägenhetstomterna på Galgberget.

Köpare är SHH Bostad, som planerar att bygga 34 bostadsrättslägenheter på tomterna.

– Ett bra komplement till de 115 + 15 hyresbostäder som Kopparstaden och Guldstigen fastighets bygger i grannkvarteren, säger Jonny Gahnshag.

Hotell på Främby udde

Främby udde Resort AB vill bygga ett hotell på mark, som i dag används för camping samt uppföra ytterligare ett tiotal stugor för uthyrning.

Kommunfullmäktige beslutade att anta den nya detaljplan som möjliggör byggnationen.

Den nya bebyggelsens utformning ska anpassas till grosshandlarvillan, och den nya detaljplanen innebär inte heller att någon ny naturmark tas i anspråk.

Inte heller begränsas allmänhetetens tillträde till udden.

Sidan uppdaterad 2016-10-20