Startsida

Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Denna nyhet är äldre än 6 månader och kanske inaktuell. Eventuella länkar kan vara trasiga.

Publicerad 2016-10-20

Kommunalrådet Joakim Storck i talarstolen

Resultatet bra - men utmaningar finns

Falu kommun är på väg mot ett ekonomiskt resultat som är bättre än väntat: 77 miljoner kronor mot budgeterade 65 miljoner kronor.

Allt enligt den delårsrapport med årsprognos, som gäller perioden januari till augusti 2016.

– Vi står inför en hel del utmaningar framöver, men 2016 ser ändå ut att landa väl, säger kommunalrådet Joakim Storck (C).

Delårsrapporten var ett av ärendena som kommunfullmäktige hanterade vid torsdagens sammanträde, som hölls på Kristinegården.

Resultatet för perioden visar på en förbättring med 51 miljoner kronor jämfört med samma period förra året, och 93 miljoner kronor högre än budget.

– Men mycket hinner hända under hösten, som är ganska intensiv, säger Kjell Nyström, kommunens ekonomichef.

Intäktsökningen beror främst på att bidragen från Migrationsverket och Skolverket har ökat.

– I år ser det ganska bra ut, precis som fallet är för många andra kommuner runt om i Sverige. Men det blir tuffare framöver, när de statliga bidragen minskas ner och skatteintäkterna blir sämre. Falun har redan nu ett högt kostnadsläge, och någon inbromsning när det gäller investeringstakten ser vi inte heller, säger oppositionsrådet Mikael Rosén (M).

När det gäller verksamheternas kostnader visar prognosen för helåret att de kommer att överstiga de budgeterade med 17 miljoner kronor.

Socialnämnden har det tuffast och går mot ett underskott på 16 miljoner kronor. Omvårdnadsnämnden väntas göra ett minus med 10 miljoner kronor.

– Vi ser en budget som är för smalt lagd, för att verksamheterna ska kunna nå uppsatta mål, säger Patrik Liljeglöd (V).

Kostnaderna för kollektivtrafiken drar i väg

Kostnaderna för kollektivtrafiken fortsätter också att dra i väg och årsprognosen pekar på ett minus på hela 14,1 miljoner kronor.

– En ny finansieringsmodell för kollektivtrafiken är på gång, och där kommer Falun att tillhöra de stora ekonomiska förlorarna åren som kommer, säger Joakim Storck.

Men det finns också andra orosmoln.

Helårsprognosen gällande utfallet av skatteintäkter och kommunalekonomisk utjämning, ser ut att bli 6,8 miljoner kronor lägre än budgeterat.

Den lägre prognosen beror på en svagare tillväxt än vad som tidigare har prognostiserats.

Vi blir allt fler i Falun

Roligare siffror gäller befolkningsutvecklingen som fram till augusti månad visar på en ökning med 388 personer sedan årsskiftet. Folkmängden i kommunen uppgick den 31 augusti till 57 451 personer.

Arbetslösheten i Falun uppgick till 5,6 procent i augusti (5,8 procent vid samma tid ifjol), vilket är lägre än både riket och i länet; 7,5 procent respektive 6,8 procent.

Sidan uppdaterad 2016-10-24