Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Denna nyhet är äldre än 6 månader och kanske inaktuell. Eventuella länkar kan vara trasiga.

Publicerad 2016-10-31

Kostnaderna ökar för kollektivtrafiken i Falujhn nästa år

Så ökar kostnaderna för kollektivtrafiken

Falu kommuns kostnader för kollektivtrafiken kan komma att öka med cirka 11 miljoner kronor nästa år.

I alla fall om förslaget om ny fördelning av kollektivtrafikens kostnader i Dalarna går igenom.

– Förslaget missgynnar kommuner med stor befolkning på landsbygden, men det här är något vi kan tvingas acceptera om förslaget går igenom, säger kommunalrådet Joakim Storck (C).

Nu finns ett nytt förslag framtaget för hur kostnaderna för kollektivtrafiken i Dalarna ska fördelas i framtiden.

Förslaget behandlades i förra veckan av ledningen för Region Dalarna, och möttes av hård kritik från de kommuner som drabbas hårdast.

För Faluns del skulle det nya förslaget innebära en kostnadsökning med cirka 11 miljoner kronor om året.

– Jag kan inte motivera dessa ökade kostnader, utan det här är något vi bara tvingas acceptera om förslaget går igenom, säger Joakim Storck.

I dag betalar landstinget 50 procent av kostnaderna – kommunerna resten.

Men enligt det nya förslaget ska landstinget stå för 41 procent av kostnaderna, kommunerna för de återstående 59 procenten.

Kostnaderna för kommunerna ska fördelas utifrån hur många invånare en kommun har och vilken trafik kommunen beställer.

Falun tillhör förlorarna

Tillsammans med Mora och Rättvik tillhör Falun de stora förlorarna. Borlänge skulle däremot få minskade kostnader med drygt 13 miljoner kronor om året.

Förslaget går nu ut på återremiss till kommunerna, men den 23 november är det meningen att Region Dalarnas direktion ska fatta ett beslut i frågan.

– Jag tror inte att återremissen kommer att ge särskilt stora förändringar i förslaget som redan ligger. Falun får ta en större del av kakan, utan att få mer trafik för pengarna. Att finna förståelse hos kommuninvånarna för den här kostnadsökningen kan bli svårt, säger Joakim Storck.

– För Falun är 11 miljoner kronor mycket pengar, och i budgeten för 2017 som vi lade i juni finns inget utrymme för den här kostnaden. Vi tvingas göra vissa omprioriteringar. För 2017 ser kostnaderna för kollektivtrafiken ut att hamna på 100 miljoner kronor för Faluns del, fortsätter kommunalrådet.

En stående fråga är också när bussarna kommer tillbaka till Kvarnberget?

– Enligt det senaste beskedet vi fått från Dalatrafik ska trafiken kunna vara igång i mitten på december, slutar Joakim Storck.

Sidan uppdaterad 2016-10-31