Startsida

Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Denna nyhet är äldre än 6 månader och kanske inaktuell. Eventuella länkar kan vara trasiga.

Publicerad 2016-11-02

Utställning om framtidens omklädningsrum

Demokratirummet - ett omklädningsrum

Falu kommun planerar att rusta upp simhallen och tillhörande omklädningsrum.

Konstnären Kristin Ylikiiskilä Broberg fascineras av platsen omklädningsrum, vilket hon visar upp i utställningen ”Go so soft repair for active damaged care", som just nu visas i demokratirummet på Falu stadsbibliotek.

–Den här konstutställningen är verkligen jättebra tajmad tidsmässigt. Kristin hörde av sig med en förfrågan till kommunen, och vi ville helt enkelt passa på att lyfta de här frågorna nu när vi planerar den nya simhallen, säger Tomas Jons, kommunens fritidschef.

–De teman jag jobbar med diskuterades redan och blir än mer aktuella när de faktiskt går att påverka. Till exempel om hur platsen upplevs, vad vi gör där, vilka som trivs på platsen och vilka som inte gör det. Genom att visa mitt verk, både på simhallen och i demokratirummet, hoppas jag med andra ord att tankar kring platsen väcks, säger Kristin Ylikiiskilä Broberg.

Demokratirummet har förvandlats till ett omklädningsrum, där schampoflaskor och duschkrämer med texter står utplacerade på hyllor.

Kristin Ylikiiskilä Broberg framhåller själv att verkets nav är texter kopplade till platsen, enskilda individer, populärvetenskapliga citat, vetenskapliga texter och historiska dokument, som ger olika bilder av vad som sker i rummet: Vad smuts är, varför vissa vill vara där och andra undviker det.

Utställningen pågår i demokratirummet mellan 1 och 14 november.

Den 9 november håller kommunen sitt nästa dialogmöte om simhallens framtid.


Sidan uppdaterad 2017-08-29