Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Denna nyhet är äldre än 6 månader och kanske inaktuell. Eventuella länkar kan vara trasiga.

Publicerad 2016-11-07

undersökning gjord

Socialnämnden får kritik i ny rapport

KPMG har fått i uppdrag och genomfört en översyn av kostnader inom socialnämnden i Falu kommun.

Den visar på att nämnden inte agerat tillräckligt kraftfullt för att få en ekonomi i balans under 2015 – men också på att verksamheten inte är underbudgeterad

– 2015 var ett tufft år med flera toppchefer som slutade, och där flyktingkrisen på hösten tärde hårt på förvaltningen. Socialnämnden behöver få tid för att komma tillrätta med höga kostnader. Flera åtgärder är på gång liksom en förbättrad uppföljning av ekonomi och kvalitet. Frågan är ju också vilken kvalitet man vill ha i välfärden, allt kan inte räknas i pengar, säger Christina Knutsson (S), ordförande i socialnämnden.

– Jag konstaterar att rapporten synliggjort områden där nämnden inte ligger på rimliga nivåer. Jag ser att vi framförallt har haft för långa och kostsamma placeringar. Det har lett till det som jag flaggade för i december förra året: För dålig koll på ekonomin samt för dålig arbetsmiljö i förvaltningen som lett till driftstörningar, för att inte tala om flyktingtillströmningen förra hösten som fick lov att prioriteras, säger Göran Forsén (M), 2:e vice ordförande.

Det är socialnämnden själv som har bett KPMG att göra en översynen, för att få svar på om nämndens verksamheter är underbudgeterade eller inte, samt förslag till besparingar och effektiviseringar.

KPMG genomförde uppdraget under perioden april-juni 2016 genom ett stort antal intervjuer och genom studier av interna dokument. Vidare gjordes jämförelser mot andra kommuner, där den nationella statistik som finns användes.

Rapporten visar bland annat att:

  • Kommunens kostnader för försörjningsstöd och missbruksvård ligger betydligt högre i en jämförelse med ett genomsnitt av landets kommuner. KPMG gör bedömningen att det finns en stor potential att minska kostnaderna inom IFO.
  • Kommunens kostnader för LSS har endast ökat med 2,5 procent sedan år 2011.
  • De ekonomiska jämförelserna pekar mot att nämnden inte är underbudgeterad, men att det krävs ett långsiktigt arbete för att få ekonomin i balans.
  • Ekonomi- och verksamhetsstyrningen behöver förstärkas. KPMG gör bedömningen att nämnden inte har agerat tillräckligt kraftfullt för att få ekonomin i balans.
  • Den förvaltningsövergripande verksamheten kan organiseras på ett mer effektivt sätt.

 

– Vi ser nu framåt och tar oss an utmaningarna som väntar. Utredare/analytiker arbetar redan tillsammans med chefer för att följa upp, analysera och vidta förbättringsåtgärder. Vi får inte heller glömma bort att nämnden fattat beslut om besparingar. Inför 2015 gjorde vi neddragningar på 7,1 miljoner kronor, inför 2016 var summan 6,4 miljoner kronor. En stor del av våra höga kostnader rör försörjningsstödet, där är vi nu på rätt väg genom en del nystartade projekt tillsammans med andra förvaltningar, säger Christina Knutsson.

– För att komma tillrätta med ekonomin måste vi se, förstå och våga pröva nya arbetssätt samt att även andra delar i kommunförvaltningen lyckas hindra folk från att hamna i socialtjänsten. Som till exempel socialt arbete inom skolan och att få brukare i egen försörjning i stället för försörjningsstöd, säger Göran Forsén.


Sidan uppdaterad 2016-11-07