Startsida

Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Denna nyhet är äldre än 6 månader och kanske inaktuell. Eventuella länkar kan vara trasiga.

Publicerad 2016-11-08

Pipaårns damm

Efter pausen i höst - nu fortsätter arbetet

I somras startade arbetet med att minska risken för översvämningar och andra vattenrelaterade skador i Svärdsjövattendraget – från Övertänger till utloppet i Runn vid Korsnäs kraftstation.

Efter en höstpaus kommer arbetet att fortsätta i vinter med schaktningar i Piparåns övre del.

Svärdsjövattendraget drabbades hårt av översvämningar åren 1981, 1985 och 2000. Höga flöden och vattennivåer orsakade stora skador på mark och fastigheter.

De kommande fem-sex åren kommer därför en rad olika åtgärder att göras för att minska risken för översvämningar och höga flöden i vattendraget.

Mer än 100 markägare och andra intressenter kommer på olika sätt att bli berörda på något sätt av projektets genomförande. Den beräknade totalkostnaden för hela projektet uppgår till 100 miljoner kronor, där staten tar den största delen av den ekonomiska kakan.

– Arbetet vi nu har dragit igång kommer att betyda mycket för många. På det här sättet förhindrar vi framtida översvämningar och svåra skador. Samtidigt motverkar vi också skadligt låga nivåer, säger Jan-Åke Holmdahl, kommunens vattensamordnare och projektledare.

Projektet startade 2005

Själva projektet startade redan 2005, men det var först i somras som folk började kunna se fysiska resultat av arbetet.

Det första delområdet i projektet berör främst Piparån och Pipardammen.

I juni revs sex mindre fastigheter invid dammen, och sedan avverkades också skog i åns nedre del.

Sedan har också schaktning och bortforsling av massor från Piparåns nedre del utförts.

I vinter är det dags för nästa del i den första etappen.

– Ja, schaktningar i Piparåns övre del kommer att genomföras under vintern. Anledningen till uppehållet under hösten har varit att det i tillståndet för arbetet fanns villkorat att grumlande arbeten i vattnet inte fick utföras under perioden september till oktober, säger Jan-Åke Holmdahl.

Inledningsvis kommer ytjorden på angränsande åkermark att schaktas åt sidan, så att underlaget fryser till. Sedan kommer överskottsmassorna att fördelas över ytan, innan ytjorden återställs och finjusteras.

Piparbron byggs om i maj 2017

Efter vårfloden, i maj/juni, kommer sedan Piparbron och Pipardammen att byggas om enligt tidigare plan, så att de är färdiga till sommaren.

Sommaren 2017 ska också schaktningar utföras vid Ålhusstjärnens utlopp och diverse arbeten göras som rör Yttertängerdammen och vägbron.

–I nuläget räknar vi med att utföra dessa arbeten under juli och augusti. Även här finns det nämligen villkor som hindrar grumlande arbeten i vattnet under perioden april till juni, slutar Jan-Åke Holmdahl.


Sidan uppdaterad 2016-11-08