Startsida

Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Denna nyhet är äldre än 6 månader och kanske inaktuell. Eventuella länkar kan vara trasiga.

Publicerad 2016-11-09

Äldre dam som håller i elektronisk skärm.

Synpunkter i formulär har ej nått fram

Efter signaler från Falubor och journalister så har det framkommit brister i hanteringen av webbformuläret ”synpunkter och klagomål”. Ett antal synpunkter har fastnat i en databas som ska fördela dokumenten vidare till respektive område.

– Inget inskickat har försvunnit, men det är ändå allvarligt och beklagligt att synpunkter och klagomål som hjälper oss att bli bättre och effektivare inte har nått fram, säger Dan Nygren kommundirektör.

– Vi har upptäckt att en del av de synpunkter och klagomål som inkommit digitalt via ett webbformulär under en period i år, har fastnat i en databas och inte nått fram till ansvarig förvaltning. Det beklagar vi och kommer nu att fördela ut alla synpunkter som fastnat och se över våra system för att säkerställa att det inte händer igen, säger Henrik Walve kommunens IT-chef.

Varför har ni inte upptäckt det här tidigare?

– Vi har fått vissa signaler på att det inte fungerat från Faluborna, men systemet har också fungerat bra under långa perioder. Det var inte förrän Dalarnas tidningar begärde ut alla ”synpunkter och klagomål” som vi helt förstod vidden av problemet, säger Henrik Walve.

En första indikation pekar på att det totalt handlar om cirka 100 synpunkter, eller drygt en tredjedel av alla synpunkter som är inlämnade via webbformuläret ”synpunkter och klagomål” på falun.se, under perioden februari till augusti i år.

Betyder inte kommuninnevånarnas synpunkter något för Falu kommun?

– Jo det betyder jättemycket, och det är viktigt att vi ger snabb återkoppling. Det här handlar om ett tekniskt fel som vi tyvärr inte vetat om. Vi sätter kommuninnevånarna i centrum för allt vårt arbete och alla åsikter är viktiga och betydelsefulla i vårt utvecklingsarbete. Utan åsikter är det svårt att se vad som behöver förändras och hur ska göra för att bli bättre, säger Dan Nygren kommundirektör.

Alla får svar inom kort

Alla som skickat in synpunkter och klagomål men inte fått något svar, kommer nu att få återkoppling så fort förvaltningarna tagit emot ärendena.

Sidan uppdaterad 2016-11-10