Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Denna nyhet är äldre än 6 månader och kanske inaktuell. Eventuella länkar kan vara trasiga.

Publicerad 2016-11-16

Sågverksdammen

Kommunala dammar ska rustas upp

Falu kommun äger två dammar i Borgärdesströmmarna - Sågdammen och Pumphusdammen - som är gamla och i dåligt skick.

Men nu ska de båda dammanläggningarna åtgärdas och rustas upp de kommande åren.

– Det känns bra att den här upprustningen nu blir gjord, för det går inte att vänta mycket längre, säger Jan-Åke Holmdahl, kommunens vattensamordnare.

Det var 1976 som kommunen övertog Sågdammen, där tidigare vattendrivna sågar funnits på platsen, och 1980 hamnade Pumphusdammen, som ursprungligen anlades för kvarndrift i Näsströmmen, i kommunens ägo.

–Genom övertagandet av dessa dammanläggningar, och tillhörande vattendomar, har faktiskt Falu kommun ansvaret för regleringen av Svärdsjön och strömmarna i Borgärdet, samt broarna i Näs- och Sågströmmarna i Borgärdet, säger Jan-Åke Holmdahl.

Gamla dammar i dåligt skick

I dag är de båda dammanläggningarna både gamla och i dåligt skick.

Sågdammen har exempelvis omfattande erosionsskador och saknar i dag helt förmåga att dämma flödet i Sågströmmen. Länsstyrelsen har förelagt kommunen att antingen uppföra en ny regleringsdamm eller riva ur dammanläggningen. Över dammen finns också en gång- och cykelbro med skador och svaga skyddsräcken.

När det gäller Pumphusdammen så har den till vänster i strömriktningen ett omfattande läckage. Samtliga åtta utskovsluckor i de vänstra och mittre utskoven går inte att öppna utan hjälp av hydrauliska domkrafter. Regleringsförmågan är därmed starkt begränsad.

Men nu kommer kommunen att göra en större upprustning av dammarna, med ett investeringstak på 3 miljoner kronor. Åtgärderna är planerade att göras de kommande åren.

Detta efter att kommunstyrelsens utvecklingsutskott vid tisdagens sammanträde sagt ja till att godkänna att föreslagna åtgärder görs i dammarna, och att ett igångsättningstillstånd för arbetena ska ges.

Utrivning av Sågdammen görs

För att hålla ner kostnaderna kommer en utrivning av Sågdammen att ske. Dammen ska i stället ersättas med en fast dämmande överströmningströskel.

När det gäller Pumphusdammen kommer en upprustning att göras.

Ett utbyte av utskovsanordningar i de vänstra och mittre utskoven kommer att ske. Vidare ska en tätning av läckage i dammarm göras, den träklädda brobanan ska bytas ut liksom skyddsräcken och staket.

–Eftersom Falu kommun är en särskilt utpekad riskkommun för återkommande översvämningsrelaterade skador, är det extra angeläget att kommunens egna anläggningar håller hög kvalitet och säkerhet, menar Jan-Åke Holmdahl.

Åtgärderna i dammarna kommer också att resultera i en särskild ansökan om statsbidrag från kommunens sida. Statsbidraget beräknas täcka cirka 60 procent av investeringsuppgiften.


Sidan uppdaterad 2018-01-25