Startsida

Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Denna nyhet är äldre än 6 månader och kanske inaktuell. Eventuella länkar kan vara trasiga.

Publicerad 2016-11-21

Stationshuset ska säljas.

Beslutet taget - stationshuset ska säljas

Nu tänker Falu kommun sälja stationshuset, som förvärvades för några år sedan.

– Vi kan inte se att kommunen skulle ha någon användning av huset, och drar för igång processen, säger Lars-Göran Johansson (S), ordförande i serviceutskottet.

Det var i samband med förvärvet av markområdet vid resecentrum, som kommunen även blev ägare till själva stationshuset.

Men nu ska huset säljas, då kommunen anser sig inte ha någon användning av det.

Vid serviceutskottets senaste sammanträde togs därför ett beslut om att ge förvaltningschefen i uppdrag att initiera processen att sälja stationshuset.

För att få ut största möjliga effekt av en försäljning för kommunen, kommer också en arbetsgrupp att bildas med representanter från olika intressegrupper.

Moderaterna yrkade på avslag, annars togs beslutet i utskottet i stor enighet.

–Vi ser möjligheterna som goda att kunna sälja stationshuset. Det har inte heller funnits någon riktig tanke från kommunens sida att ha kvar fastigheten i sin ägo, säger Lars-Göran Johansson.

–Vi tycker det är bra att kommunen gör sig av med stationshuset, men det är också en speciell byggnad. Vid en försäljning är det därför viktigt att gå ut brett, för att hitta intressenter som är villiga att investera i byggnaden, säger Svante Parsjö Tegnér (L), 2:e vice ordförande i serviceutskottet.

Sidan uppdaterad 2016-11-21