Startsida

Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Denna nyhet är äldre än 6 månader och kanske inaktuell. Eventuella länkar kan vara trasiga.

Publicerad 2016-11-21

Nu ska resten av Hälsinggårdsskolan säljas

Fler skolbyggnader går ut till försäljning

Falu kommun har redan gjort sig av med stora delar av gamla Hälsinggårdsskolan.

Nu går även de resterande byggnaderna – matsal, kök, aula, gymnastiksal och slöjdsal – ut till försäljning.

– Det finns inget prioriterat behov av att ha byggnaderna kvar i kommunens ägo, säger Lars-Göran Johansson (S), ordförande i serviceutskottet.

Stora delar av Gamla Hälsinggårdsskolan är redan såld och riven.

I stället har ett antal större byggprojekt påbörjats eller till och med avslutats på området.

Nu vill kommunen sälja resterande skolbyggnader.

Vid sitt senaste sammanträde beslutade serviceutskottet att ge förvaltningschefen i uppdrag att initiera försäljningsprocessen.

–Vi vet att det finns intresse för mer mark i området, då det redan kommit in förfrågningar till kommunen om detta. Därför känns det rätt att sälja ut även återstående byggnader, säger Lars-Göran Johansson.

Men är det inte bra att ha en gymnastiksal kvar i området?

–Beläggningen har varit ytterst liten i hallen, men en fråga kommer att ställas till kulturförvaltningen om behovet av gymnastiksalen, säger Lars-Göran Johansson.

Utskottet var helt överens i sitt beslut om en försäljning av byggnaderna.

–Det finns ingen anledning för kommunen att ha kvar dessa byggnader, säger Svante Parsjö Tegnér (L), 2:e vice ordförande i serviceutskottet.

Sidan uppdaterad 2016-11-21