Startsida

Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Denna nyhet är äldre än 6 månader och kanske inaktuell. Eventuella länkar kan vara trasiga.

Publicerad 2016-11-22

Rådhuset

Majoriteten gör ändringar i budgeten

Den politiska majoriteten i Falu kommun (S+C+MP) väljer att göra flera revideringar i budgeten för 2017-2019.

Försämrade skatteintäkter och högre kostnader för pensioner och kollektivtrafiken är huvudskälen till detta.

De ekonomiska förutsättningarna har förändrats en hel del sedan budget med årsplan 2017-2019 beslutades av kommunfullmäktige den 16 juni i år.

Lägre intäkter och högre kostnader gör att Falu kommun kommer att tappa cirka 37 miljoner kronor jämfört med hur den ekonomiska situationen såg ut i våras.

Enbart skatteprognosen ger ett minus på 27,1 miljoner kronor 2017. Kostnaderna för kollektivtrafiken beräknas öka med ytterligare 13 miljoner kronor nästa år, jämfört med vad som fanns med i beräkningen i våras.

– Vi har gjort vissa kostnadsanpassningar i budgeten för att parera de förändrade förutsättningarna. Men de förstärkningar och prioriteringar som majoriteten valt att göra på barn- och utbildningsnämnden kvarstår, så när som på en miljon kronor. Satsningen 2017 för skolan ligger på närmare 64 miljoner kronor, säger kommunalrådet Susanne Norberg.

Tuffa ekonomiska utmaningar

Klart är att kommunen står för fortsatt tuffa ekonomiska utmaningar de närmaste åren.

När budgeten lades i våras sattes resultatmålet till 3 procent av skatteintäkter och utjämning. Det fanns olika motiv för att göra detta.

Men i den reviderade budgeten är resultatmålet åter satt till 2 procent, vilket har varit standardmålet de senaste åren.

– Vi hade hoppats kunna ligga kvar vid 3 procent som resultatmål, vilket varit bra för de kommande årens investeringsbehov och ökade kostnader för avtalspensioner. Men vi måste börja ta av något när förutsättningarna förändrades, och vi når ändå gränsen för god ekonomisk hushållning, säger Susanne Norberg.

Majoriteten väljer också att göra en justering av nämndernas ramar med minus 7,2 miljoner kronor.

Den reviderade budgeten för 2017 har därmed ett resultat på 67,8 miljoner kronor och en reserv för oförutsedda händelser på 20,3 miljoner kronor.

I jämförelse låg det budgeterade resultatet i våras på 99,8 miljoner kronor.

Falun blir allt större

Positivt är att Falun fortsätter att öka i folkmängd. Enligt avstämningen som gjordes den 30 september uppgår kommunens befolkning till 57 509 invånare.

Det är en ökning med 447 invånare sedan årsskiftet.

Befolkningsökningen beräknas ge kommunen 10 miljoner kronor i extra intäkter under 2017. Beloppet är inlagt i budgeten.

"Investeringstakten måste brytas"

Så här säger oppositionsrådet Mikael Rosén (M) om majoritetens reviderade budget:

– Den rödgröna rikspolitiken visade sig plötsligt kosta Falu kommun drygt 30 miljoner kronor för nästa år. Såväl majoriteten som vi Moderater har därför tvingats göra vissa neddragningar, framförallt på resultatet för 2017.

– Vi står fast vid att den oerhört höga investeringstakten måste brytas, de framtida kostnaderna riskerar att bli helt ohanterliga. Det måste göras en översyn av trafik- och cykelplanerna. Vi kan inte lägga tiotals miljoner på att ytterligare försämra framkomligheten i och till Falu centrum. Redan har miljöproblem skapats, dels på olika gator och platser i Falun, dels av det ökande shoppingresandet till Borlänge, fortsätter Mikael Rosén.

Nu på torsdag hålls årets näst sista kommunfullmäktige, i Kristinehallen, och då ska majoritetens reviderade budget upp till beslut.

Flera av de andra partierna i kommunfullmäktige har, liksom Moderaterna och majoritetspartierna, också valt att lägga fram egna reviderade budgetförslag.

Sidan uppdaterad 2016-11-23