Startsida

Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Denna nyhet är äldre än 6 månader och kanske inaktuell. Eventuella länkar kan vara trasiga.

Publicerad 2016-11-23

skid-vm

VM-vinsten läggs i ny fritidsstiftelse

Falu kommun kommer att använda 15 miljoner kronor av vinsten från skid-VM till att bilda en ny stiftelse för fritidens främjande i kommunen.

–Vi vill använda VM-pengarna till något som både är bra och utvecklande för kommunen, och då har vi valt att bilda en stiftelse som bidrar till ett förbättrat utbud av fritidsaktiviteter för unga på landsbygden, säger kommunalrådet Joakim Storck (C).

VM-bolaget, Skid-VM i Falun 2015 AB, gjorde en bra vinst och Falu kommun väljer nu att lägga sin del av vinsten – 15 miljoner kronor – på att bilda en ny stiftelse.

Ett beslut om saken kommer att tas vid kommunstyrelsens sammanträde den 29 november.

– Det känns väldigt bra att kunna använda resultatet från VM för att bidra till en meningsfull fritid för unga på landsbygden, säger kommunalrådet Susanne Norberg (S).

Stiftelsen kommer att ha som ändamål att lämna bidrag till verksamhet eller projekt i Falu kommun:

  • som ökar utbudet av och tillgängligheten till fritidsaktiviteter med tyngdpunkt på Falu landsbygd. Med landsbygd avses hela geografiska området Falu kommun utanför tätorten.
  • som i huvudsak har ungdomar och unga som målgrupp, upp till 24 år.
  • som vid konkurrens om medel prioriterar projekt som bidrar till att utjämna sociala skillnader.
  • som till allra största delen går till verksamhetsmedel och endast i mindre del till investeringar.

Stiftelsens medel ska förbrukas

Meningen är att stiftelsens medel som helhet ska förbrukas under perioden 2017-2025.

–Det här är en del i den politiska majoritetens ambition att satsa på barn och unga. Pengarna är inte tänkta att användas till investeringar i byggnader eller anläggningar, det ska hända saker, säger Joakim Storck.

Medel ur stiftelsen kommer inte heller att utgå för insats som redan har fått kommunal finansiering genom projekt- eller arrangemangsbidrag, eller om insatsen är finansierad av annan offentlig eller privat finansiär.

Förening, organisation, studieförbund eller trossamfund kan ansöka om medel ur stiftelsen, som saknar minimi- eller maxbelopp för ansökningar.

Sidan uppdaterad 2016-11-23