Startsida

Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Denna nyhet är äldre än 6 månader och kanske inaktuell. Eventuella länkar kan vara trasiga.

Publicerad 2016-11-25

Falu centrum

Kommunfullmäktige - här är besluten

Majoritetens förslag om justeringar i budgeten för 2017 gick igenom.

– Vi har lagt en realistisk budget som landar i ett resultatmål på två procent, säger kommunalrådet Joakim Storck (C).

Efter en över tre timmar lång debatt, så röstades majoritetens förslag på justeringar igenom av kommunfullmäktige.

Den största förändringen rör resultatmålet som sedan budgetsammanträdet i juni sänkts från tre till två procent.

Minskade skatteintäkter och ökade kostnader för kollektivtrafiken är de främsta orsakerna till att neddragningen av resultatmålet görs. Resultatet 2017 förväntas bli 67 miljoner kronor.

– Vi har gjort vissa justeringar, men ser ändå att vi har goda förutsättningar för en god välfärd och ett hållbart samhälle. Barn och unga är fortsatt prioriterade, säger kommunalrådet Susanne Norberg (S).

–Nu ser vi effekterna av att landet nu styrs med en rödgrön budget. Den slår direkt mot kommunens ekonomi, säger oppositionsrådet Mikael Rosén (M).

Fritidsgårdarna blir kvar

En nedläggning av flera fritidsgårdar lades fram som ett förslag av kultur- och fritidsnämnden i våras.

Nu är det klart att dagens verksamhet ska behållas i åtminstone tre år till.

För det hade nämnden ansökt om att få 1,5 miljoner kronor extra i budgeten för nästa år, men det var en önskan som man inte fick igenom när justeringsbudgeten klubbades igenom.

Skidspelens kostnader

Kultur- och fritidsnämnden hade även kommit in med ett yrkande om att få full täckning för de kostnader som Svenska skidspelen förde med sig 2016. Kostnaderna uppgick till 2,9 miljoner kronor, men i nämndens budget fanns 980 000 kronor avsatta för skidevenemanget.

Nämnden ville därför ha en ytterligare kostnadstäckning på 1,9 miljoner kronor, pengar som skulle tas ur reserven för öförutsedda händelser.

Falu kommun har under ett flertal år stått för kostnaderna att skapa en tävlingsklar arena på Lugnet.

Men nämnden fick inte heller här något stöd av kommunfullmäktige. Voteringen slutade 43-12 i favör för förslaget att avslå kravet.

Nämnden uppmanas att klara ut uppdrag och kostnader i avtal med Svenska skidspelen inför kommande års tävlingar, så att samma situation inte uppstår igen.

– Vi måste hitta pengarna någon annanstans, och förvaltningen jobbar stenhårt för en lösning. Men visst är det lite jobbigt att besluten kommer så sent, säger Jonas Lennerthson (S), ordförande i kultur- och fritidsnämnden.

Dalakommunerna bildar nytt turistbolag

Kommunfullmäktige beslutade också att godkänna bildandet av Visit Dalarna AB – det nya länsgemensamma bolaget för turistbyrå och destinationsutveckling.

Bildandet av Visit Dalarna AB bygger på en konstruktion där länets kommuner bildar ett holdingbolag, som är moderbolag till Visit Dalarna AB. Ändamålet för holdingbolaget är att driva och stödja regionalt utvecklingsarbete inom nuvarande län.

Visit Dalarna AB ska enligt ägardirektivet utveckla den bästa och mest framgångsrika formen för arbetet med att öka turismen i Dalarna.

Bolaget ska dessutom i den utsträckning som är motiverad, delta i nationellt arbete med utvecklingen av besöksnäringen.

Sidan uppdaterad 2016-11-25