Startsida

Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Denna nyhet är äldre än 6 månader och kanske inaktuell. Eventuella länkar kan vara trasiga.

Publicerad 2016-12-01

Pengar till landsbygden

Tre får dela på avsatta utvecklingsmedel

Varje år anslår Falu kommun en särskild summa pengar för utveckling i kommundelarna.

Nu är det klart vilka projekt som får kommunutvecklingsmedel 2017.

Inför 2017 finns en miljon kronor avsatta av kommunen att användas till kommundelsutveckling.

–Intresset är fortsatt stort för att få pengarna, och jag ser väldigt positivt på att den här möjligheten finns. Medlen fungerar som en motor bland engagerade bybor, säger landsbygdsutvecklaren Hanne Stenback.

Så här ser fördelningen ut av kommundelsutvecklingsmedel för 2017:

  • Sundborns sockenråd får 250 000 kronor. Ansökan innefattar Trivsamma Danholn som vill fullfölja årets projekt med en agilitybana. Sockenrådet vill även bygga en hinderbana i Sundbornsbyn och göra en förstudie om hur Sundborn kan paketeras som besöksmål.
  • Svärdsjö intresseförening får 500 000 kronor. Ansökan tar fasta på Svärdsjöbygdens tidigare projekt och fortsätter arbetet med att utveckla och marknadsföra besöksmål samt informera om Svärdsjöbygden. Dessutom kommer större delen av medlen att användas av intresseföreningen för att bilda ett utvecklingsbolag som ska bygga en ny tankstation i Borgärdet.
  • Vika intresseförening får 250 000 kronor. Medlen ska användas för att behålla och utveckla de projekt man redan genomfört, dessutom vill man bygga en frisbeegolfbana och en motorikbana vid skolan.

Fakta/Kommundelsutveckling i Falu kommun

Metoden för kommundelsutveckling går i korthet ut på att kommunen varje år anslår en budget för utveckling i kommundelarna. Ur budgeten söker sedan de olika kommundelarnas intresseföreningar/utvecklingsgrupper medel efter att först ha presenterat en utvecklingsplan framtagen på lokal nivå. Medlen kan användas för olika investeringar som främjar bygdens utveckling.

År 2011-2016 har tio projekt i alla kommundelar beviljats kommundelsutvecklingsmedel. De första tre åren satsade kommunen 500 000 kronor/år, men från 2014 har det totala beloppet legat på 1 000 000 kronor/år.

Kommundelarna har delats in enligt följande: Aspeboda, Bjursås, Enviken, Grycksbo, Sundborn, Svärdsjö och Vika.

Sidan uppdaterad 2016-12-01