Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Denna nyhet är äldre än 6 månader och kanske inaktuell. Eventuella länkar kan vara trasiga.

Publicerad 2016-12-13

Stora torget

Vill ha mer torghandel på Stora torget

Nu ska Stora torget i Falun bli mer attraktivt för torghandel.

Som ett led i det arbetet ska kommunens taxor och regler ses över.

– Det är ett viktigt första steg som tas, säger oppositionsrådet Mikael Rosén (M).

I maj i år lämnade han in en motion till kommunfullmäktige, där han föreslog att kommunen borde se över torghandeltaxan och reglerna för torghandel. Detta i syfte att göra Falun och Stora torget mera attraktivt för torghandel.

– Bakgrunden till motionen var att jag i samtal med handlare bland annat blev upplyst om att Falun var dyrast i regionen, men också att Falun erbjöd den sämsta servicen när det gällde p-tillstånd och uppställningsplatser för transportfordon. Torghandel är ett trevligt inslag i stadsbilden och jag kände att det var viktigt att öka attraktiviteten, säger Mikael Rosén.

Under hösten har nämnder och styrelser hanterat motionen, och vid årets sista kommunfullmäktigesammanträde i förra veckan bifölls så motionen.

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden får i uppdrag att utreda torghandelstaxan och reglerna för torghandel. Nämnden ska också utreda hur Stora torget ska kunna bli den arena som speglar Faluns vision genom en hållbar och attraktiv stadskärna.

– Sitter man i opposition kan man inte räkna med att få igenom sina förslag. Men jag är glad för att den här motionen bifölls, då jag tycker att det är en viktig fråga som tas upp. Förhoppningsvis leder utredningen till att en förändring görs av taxorna och servicen, så att vi på så sätt får fler handlare att vilja komma till Falun, säger Mikael Rosén.

Sidan uppdaterad 2016-12-13