Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Denna nyhet är äldre än 6 månader och kanske inaktuell. Eventuella länkar kan vara trasiga.

Publicerad 2016-12-16

avgifter i simahlolen höjs

Avgifterna för vuxenbad höjs nästa år

Höjda avgifter för vuxenbad, nya cykelavgifter, ta mer betalt för evenemang och höjda avgifter för hyra av lokaler för företag och privatpersoner.

Det är några åtgärder som kultur- och fritidsnämnden väljer att göra för att anpassa verksamheten till beslutat budgetram för 2017.

– För oss är det nödvändigt att göra de här åtgärderna, och vi visar också att vi tar tag i frågan, säger Jonas Lennerthson (S), ordförande i kultur- och fritidsnämnden.

Den ram som kultur- och fritidsnämnden har fått innebär att nettokostnaderna för 2017 måste minskas med 2,7 miljoner.

Vid sammanträdet i torsdags tog nämnden ett antal beslut gällande åtgärder för att öka intäkterna.

Avgiften för vuxenbad kommer att höjas från 47-60 kronor, och beräknas ge en intäktsökning på 135 000 kronor per år.

–Det är bara priset på enstaka bad för vuxna vi höjer. Övriga badpriser justeras inte, säger Jonas Lennerthson.

Nämnden var inte enig i beslutet. Både Liberalerna och Vänsterpartiet ansåg att prislappen skulle bli för hög.

– Att höja priset nu känns inte berättigat. Avgiftshöjningen drabbar alla vuxna och vi har inte genomfört några större förbättringar i simhallen för medborgarna. Liknande bad i andra städer tar cirka 50 kronor för ett bad, säger Åsa Nilser (L), 2:e vice nämndordförande.

Cykelavgifter införs

Cykelavgifter för vuxna införs på Lugnet. Den åtgärden förväntas ge 200 000 kronor i intäkter.

– Jag skulle tro att avgiftsnivån hamnar i nivå med den som tas ut av skidåkarna. Jag tror att det finns en acceptans för de här avgifterna, då vi kan erbjuda bra genomarbetade banor, säger Jonas Lennerthson.

Vidare höjs avgifter för lokaler som hyrs av företag och privatpersoner, och förvaltningen kommer också att ta mer betalt för evenemang.

– Vi höjer prislappen för våra tjänster – stort som smått - i samband med evenemang, säger Jonas Lennerthson.

Fritidsgårdar stängs på  kvällar

Eftersom kommunfullmäktige beslutat att alla åtta fritidsgårdar ska vara kvar, innebär den tilldelade budgetramen att en del av fritidsgårdarna måste stänga vissa kvällar. Det gäller i första hand på fredagar då personal måste föras över till de mest besökta för att klara besökstrycket.

– Vi lade ju fram radikalare förslag när det gäller fritidsgårdarna tidigare i år. Nu är vi tillbaka på ruta ett, och då måste besparingar göras på fritidsgårdsverksamheten också. Många gårdar kommer att beröras fast på olika veckor, säger Jonas Lennerthson.

Lugnets nettokostnader ska minskas med en miljon kronor. Något som ska göras i samverkan med Lufab.

–I jämförelse med andra kommuner ligger vi med väldigt höga kostnader när det gäller fritidssidan. Lugnet är utpekat och nu ska vi se över möjligheterna att dra ner kostnaderna där, säger Jonas Lennerthson.

För att spara pengar kommer även nämnden att ställa in ett av de planerade sammanträdena nästa år.

Sidan uppdaterad 2016-12-16