Startsida

Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Denna nyhet är äldre än 6 månader och kanske inaktuell. Eventuella länkar kan vara trasiga.

Publicerad 2016-12-22

datacenter

Revisionskritik mot tänkt bolagsbildning

Tidigare i år fanns långt gångna planer på att Falu Energi & Vatten AB skulle bygga en datahall, och sedan hyra ut hallen till ett bolag, där det kommunala bolaget skulle vara minoritetsägare och en privat aktör majoritetsägare.

I en ny revisionsrapport görs bedömningen att det tilltänkta bolaget stred mot kommunallagens bestämmelser.

KPMG har av revisorerna i Falu kommun, och valda lekmannarevisorer i berörda bolag, fått i uppdrag att granska Falu Energi & Vatten AB:s arbete med intern kontroll i samband med upphandling och inköp.

I granskningen ingick dessutom att besvara frågeställningen om det är förenligt med den kommunala kompetensen för ett kommunalt bolag, att ställa i ordning en fastighet för så kallade serverhallar, och om ett kommunalt bolag kan vara delägare i en sådan verksamhet tillsammans med privata aktörer.

För att fullgöra uppdraget har KPMG tagit del av handlingar i ärendet från både FEV och Falu kommun samt granskat ägardirektiven för bolaget.

I sin bedömning skriver KPMG bland annat: ”Vi ser en beskrivning av projektet som ser ut som beskrivningen av vilken privat näringsverksamhet som helst med vinstsyfte, vilket inte är tillåtet för en kommun att ägna sig åt. Vår bedömning är att det tilltänkta bolaget, som skulle ägas tillsammans med privata aktörer och drivas i vinstsyfte, strider mot kommunallagens bestämmelser. Vår uppfattning är att om projektet skulle ha prövats rättsligt, skulle utgången bli att projektet skulle ha bedömts som otillåtet enligt kommunallagens bestämmelser och därmed olagligt."

"Bra att rapporten kommit"

Kommundirektör Dan Nygren säger så här om kritiken som framförs i revisionsrapporten mot FEV och Falu kommun:

– När det gäller det tidigare upplägget där FEV avsåg att bilda ett gemensamt bolag med en privat aktör så är det inte längre aktuellt. Behovet av datahallar kommer att öka dramatiskt framöver och att lösa datalagringen med hjälp av grön energi blir därför oerhört viktigt. Från årsskiftet kommer även energiskatten för datahallar minska vilket gör att det är viktigt att vara tidigt ute. Men eftersom det är en framtidsbransch så finns inte några färdiga standardmallar. Det är därför bra att revisionsrapporten kommit, så att vi vet hur vi i fortsättningen ska hantera den här typen av ärenden.

Hur är statusen på att bygga datahallarna nu?
– Vad jag förstår så finns intressenter och långt gångna planer med en privat aktör som avser att köpa mark och bygga datahallar själva, men det är upp till dem att avgöra hur och när de vill presentera sina planer. Det är roligt och otroligt viktigt för Faluns framtid att den här typen av verksamhet etableras här, slutar Dan Nygren.

Sidan uppdaterad 2016-12-22