Startsida

Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Denna nyhet är äldre än 6 månader och kanske inaktuell. Eventuella länkar kan vara trasiga.

Publicerad 2017-01-05

Johan Perjons i förrådet

Nytt förråd ger bättre beredskapsnivå

Falu kommun har numera två beredskapsförråd fyllda med material, som kan användas i olika krissituationer.

– Under 2016 har vi arbetat hårt med att slå fast vilken grundberedskap kommunen egentligen ska ha, säger beredskapssamordnaren Johan Perjons.

Sedan länge har kommunen haft ett beredskapsförråd i Räddningstjänstens lokaler. Det innehåller bland annat nödvattenmaterial, översvämningspumpar, brandsläckningsmaterial för eftersläckning vid skogsbrand, diverse beredskapsfordon, nödradiosystem, reservkraft och belysningsutrustning.

Under 2016 har ett andra – och helt nytt – beredskapsförråd iordningsställts på en annan plats i kommunen.

– Vi gjorde en inventering av material vi hade tillgång till, och vad vi behövde, och det gjorde att vi såg nödvändigheten i att skaffa ytterligare ett förråd, säger Johan Perjons.

I det nya förrådet finns bland annat översvämningsbarriärer, filtar, bårar, mobila tält, snöskoter och saneringsutrustning för oljeutsläpp i vatten.

Grundberedskapen är god

Under 2016 har ett planerings- och revideringsarbete pågått gällande vilken grundberedskap Falu kommun ska ha.

– Fokus har legat på specifika områden, som översvämning, att upprätta platser för samhällsinformation och vara en stödfunktion till blåljusverksamheten vid storskaliga olyckor. Jag tycker att kommunen i dag har en bra beredskap, säger Johan Perjons.

Han har en halvtidstjänst som beredskapssamordnare, med placering på ledningsförvaltningen, och förutom att ha hand om kommunens beredskapsplanering, har han en stödjande och rådgivande funktion till samtliga förvaltningar.

Fokus på trygghetspunkter

– Mycket av min tid just nu går åt att säkerställa funktionen för de 36 olika trygghetspunkter som Falu kommun ska ha. Det arbetet ska vara klart under första kvartalet 2017, säger Johan Perjons.

Vid extra ordinära händelser, till exempel vid allvarliga olyckor eller oväder, kan det uppstå situationer då människor kommer i behov av hjälp, stöd, mat, värme, vatten och information samt behov av att larma polis, ambulans eller räddningstjänst.

Det är för att möta dessa behov som kommunen vill ha sina trygghetspunkter, som också ska ses som samlings- och informationsplatser.

–Trygghetspunkterna ska ha en placering så att de täcker hela det geografiska Falu kommun. De flesta är förlagda i skolor. Av punkterna kan åtta hållas öppna samtidigt utifrån den beredskapsorganisation som finns i dag, säger Johan Perjons.

Nödvatten och reservkraft

Andra pågående projekt under beredskapssamordnarens ansvar just nu gäller nödvatten och reservkraft.

– Samhällsviktiga byggnader ska kunna ha tillgång till rent vatten, även om det blir ett avbrott i det vanliga vattenförsörjningssystemet. Vid ett elavbrott måste vi säkerställa att det finns tillgång till reservkraft, slutar Johan Perjons.

Här hittar du mer information om krishantering

Sidan uppdaterad 2017-01-05