Startsida

Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Denna nyhet är äldre än 6 månader och kanske inaktuell. Eventuella länkar kan vara trasiga.

Publicerad 2017-01-18

Falubornas inflytande ska stärkas 2017

Falu kommun presenterar nu satsningar för att förstärka den demokratiska infrastrukturen i kommunen. Under "Falu demokratiår" 2017 genomförs ett samarbete med Högskolan Dalarna och en rad aktiviteter, där Faluborna ska få större möjligheter att förstå och påverka kommunens arbete.

– Ja, under 2017 så ska kommunen möta medborgarna på alla sätt, och uppmana till delaktighet och aktivitet, säger Bruno Kaufmann (MP) ordförande i val- och demokratinämnden.

Den moderna demokratin står inför stora utmaningar, bland annat i att engagera medborgarna och få ungdomar intresserade av samhället. Det är Falu kommuns val- och demokratinämnd och kommunens demokrativägledare som ligger bakom idéerna med  att ett demokratiår. Planen är att få igång de demokratiska tankarna och förståelsen för hur du som kommuninnevånare kan tycka till, och påverka i frågor som engagerar dig.

Hur kommer demokratiåret att märkas för de som bor i kommunen?

– Att man kommer att träffa politiker och tjänstemän mer, få reda på vad som händer i Falu kommun och information om hur det går att göra sin röst hörd, säger Bruno Kaufmann.

Demokratikontrakt - samarbete med Högskolan Dalarna

Falu Kommun och Högskolan Dalarna ingår ett långsiktigt samarbete för att stärka och utveckla den lokala demokratin med fokus på medborgardialog, ungdomsinflytande och aktivt medborgarskap.

– Högskolan gör det här som en del av en större vision att vara med och verka för ett gott samhälle. Vi hoppas kunna bidra med forskningskvalitet och att ha ett bra kunskapsutbyte, säger Thomas Sedelius som är universitetslektor och docent i statsvetenskap på Högskolan Dalarna.

Vad vill Högskolan ha ut av samarbetet?

– På lång sikt hoppas vi att att Falu kommun utför och beslutar det som har ett folkligt stöd. Sedan är demokrativägledarna och Falu kommun viktig för för våra studenter för att utföra forskning och göra examensjobb. Sedan vill jag också betona att akademin Högskolan Dalarna är politisk obunden och kommer att synas i debatten om vi tycker det behövs, säger Thomas Sedelius.

Några exempel på vad som händer under Falu demokratiår:

  • Valkansli: För att säkerställa den allmänna och lika rösträtten, upprättar nu Falu kommun en mer permanent valorganisation.
  • Ett levande demokraticentrum: Med bland annat partiernas aktivitetsveckor, med start vecka 10 eller 11.  Rundabordssamtal med alla partier i Stadsbiblioteket den 22 februari och 23 maj.
  • Falu dialogguide: I mars kommer val- och demokratinämnden att lägga fram Falu dialogguide, en vägledning med spelregler för medborgardialoger i kommunen.
  • Förstärkt ungdomsinflytande: Kommunen ungdomsdemokrativägledare Klas Sjörén kommer under året att jobba mer riktat med ungdomarnas inflytande, och förståelsen att ungdomar är viktiga och behöver tas på allvar.
  • En förstärkning av Falu kommuns demokrativägledningsfunktion: Jenny Antonsson är komunens nya demokrativägledare och hjälper kommuninnevånarna i frågor som rör demokrati och inflytande.
  • Falu Demokrativecka 9-15 september: Lokala, regionala, nationella och internationella deltagare och aktiviteter öppna för Faluborna – bland annat kommer ett kommunfullmäktigesammanträde att hållas på Stadsbiblioteket.
Sidan uppdaterad 2017-01-18