Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Denna nyhet är äldre än 6 månader och kanske inaktuell. Eventuella länkar kan vara trasiga.

Publicerad 2017-01-26

Sörskog kan bli naturreservat

Sörskog kan bli statligt naturreservat

Skidområdet Sörskog kan komma att bli ett statligt naturreservat.

– Det är ett förslag från Falun och Leksands kommuner. Sörskog är väldigt uppskattat som skidområde, men också för den natur och skog som finns i området, säger kommunalrådet Jonny Gahnshag (S).

Sörskog har länge varit ett viktigt skid- och rekreationsområde för både kortväga och långväga besökare, då området på grund av sitt höga läge är mycket snösäkert.

Efter en översyn av Sveriges riksintressen för friluftsliv, som Naturvårdsverket genomfört på uppdrag av regeringen, föreslogs det hösten 2016 att Sörskog skulle utses till nytt riksintresse för friluftsliv.

Förutom fina rekreationsvärden hyser också Sörskogsområdet också höga naturvärden kopplade till äldre och obrukade höjdlägesskogar. Gammal tall är ett karaktärsdrag för området.

Men för att kunna ta tillvara och utveckla områdets rekreations- och naturvärden på lång sikt anser Falu kommun att ett statligt naturreservat bör bildas.

Skrivelse till Naturvårdsverket

En skrivelse med den begäran kommer att skickas till Naturvårdsverket.

– Först och främst vill jag betona att det är ett förslag från både Falun och Leksands kommuner, huvuddelen av området ligger i Leksand. Innan skrivelsen skickas vill miljö- och samhällsbyggnadsnämnden att kommunen först informerar berörda markägare. Men på sikt vill vi att Naturvårdsverket prioriterar området och ger länsstyrelsen i uppdrag att ta fram ett förslag för långsiktigt skydd, säger Jonny Gahnshag och fortsätter:

– Att vi vänder oss till staten är att området ligger i två kommuner och att det därmed blir komplicerat att bilda ett kommunalt reservat. Men vi vill att värdena som finns i Sörskog bevaras i kombination med att skid- och friluftslivet kan fortsätta utvecklas.

– Vi tycker också att det är bra att Sörskog kan skyddas genom bildandet av ett naturreservat, men det får inte heller bli sämre villkor för allmänheten gällande tillgången till området, säger Anders Runström (FAP), 2:e vice nämndordförande.

Hur troligt är det att Sörskog blir ett naturreservat?

– Jag kan inte bedöma det. Jag tror att de flesta är eniga om områdets kvaliteter, men jag gissar att det också handlar om vilka resurser som exempelvis länsstyrelsen har för arbetet, slutar Jonny Gahnshag.


Sidan uppdaterad 2017-01-26