Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Denna nyhet är äldre än 6 månader och kanske inaktuell. Eventuella länkar kan vara trasiga.

Publicerad 2017-01-27

VM-rapport

Kommunen tog emot ny VM-rapport

En realistisk tidshorisont för ett nytt skid-VM i Falun ligger i intervallet 2025-2031.

Det slår förre VM-generalen Sven von Holst fast i den rapport om en ny VM-ansökan, som han gjort på uppdrag av Beyond skiing.

På fredagen lämnades rapporten över till Falu kommun.

Falun har arrangerat skid-VM vid fyra tillfällen: 1954, 1974, 1993 och 2015.

Det förs nu diskussioner om att ansöka om ett nytt VM i framtiden, och därför fick Sven von Holst i höstas uppdraget av Beyond skiing att beskriva förutsättningarna för en framtida ansökan.

Rapporten ger en del underlag för vad som krävs och vad som behöver utredas vidare.

– Det är en gedigen rapport, som tillsammans med kommunens egen utredning kommer att ligga till grund för att kommunfullmäktige så småningom kan ta ställning till en ny ansökan, säger kommundirektör Dan Nygren, som också är kommunens representant i styrelsen för Beyond skiing.

"Viktigt att Falun tar initiativet"

I sin rapport framhåller Sven von Holst att det är viktigt att initiativet till en ny VM-ansökan kommer från Falu kommun, och att ett beslut om en framtida VM-ansökan bör tas redan i år av kommunfullmäktige.

Det mest realistiska scenariot är att Falun kan få ett nytt VM under perioden 2027-2031, då det som händer vid omröstningarna för VM 2023 och 2025 kommer att påverka Faluns taktiska överväganden när man ska kandidera.

I rapporten pekar von Holst på att det kan ta flera kampanjer innan man når målet, men också att Falun i lugn och ro kan avvakta FIS-kongressen 2018 och därefter bestämma när man ska lämna in sin ansökan.

”Ju förr Trondheim får ett VM, desto tidigare kan Falun få ett nytt VM”, skriver von Holst i sin rapport. Inför VM 2023 finns just nu bara Trondheim och Planica som anmälda kandidater. 2025 kan det vara dags för Val di Fiemme igen.

I rapporten framhåller också von Holst att en svensk ansökan för att få OS 2026 inte nämnvärt kommer att påverka en framtida Falukampanj för ett nytt skid-VM, men att det samtidigt är viktigt att Falun inte blir passivt och inväntar Stockholms politiska beslut före sin egen VM-ansökan.

En framtida VM-arrangör kommer också att få ta på sig ansvaret för att genomföra ett junior-VM samt ett U23-VM. Tidpunkten för dessa mästerskap fastställs i dialog med FIS och arrangören. Normalt blir det året före eller året efter genomfört VM.

Sven von Holst har också valt att titta på framtida investeringsbehov gällande VM-arenan Lugnet och har, efter en grov uppskattning i dagsläget, kommit fram till att nya investeringar kan komma att uppgå till 30-40 miljoner totalt för både back- och längdarenan.

Kommunen gör också egen utredning

Falu kommun kommer också att starta en egen utredning inför en framtida VM-ansökan. Det formella beslutet tas av kommunstyrelsen vid sammanträdet på tisdag.

Kommundirektör Dan Nygren kommer att ges i uppdrag att komplettera befintligt beslutsunderlag, för att kommunfullmäktige så småningom ska kunna ta ställning till en eventuell VM-ansökan.

Olika möjligheter att ta reda på vad Faluborna tycker ska särskilt belysas, och dessutom ska även politikernas och förvaltningarnas syn på det hela kartläggas.

Gruppledarna för respektive parti i fullmäktige kommer att gemensamt fungera som en referensgrupp för utredningen med särskilt mandat att avgöra när frågorna är tillräckligt utredda.

Utredningen ska återrapporteras till kommunstyrelsen senast i maj.

 

Mer information

Rapport, ny VM-ansökanPDF


Sidan uppdaterad 2017-01-30