Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Denna nyhet är äldre än 6 månader och kanske inaktuell. Eventuella länkar kan vara trasiga.

Publicerad 2017-01-31

Hus byggs vid Lilla Källviken

Klart för dialog med dig om Faluns framtid

Kommunstyrelsen gav på tisdagen klartecken för att gå ut på samråd om förslaget till en fördjupad översiktsplan för Falu tätort och området runt Varpan. Du som bor eller verkar i Falu kommun kommer från mitten av februari få tycka till i frågor som bland annat rör Faluns utveckling, bostadsbyggande, trafik och miljö

En klar majoritet av partierna i kommunstyrelsen röstade för förslaget och att starta samrådet. Oppositionsrådet Mikael Rosén (M) ville att förslaget skulle förtydligas när det gäller framkomligheten genom Falun, och skickas på återremiss till förvaltningen. Något som ordförande inte höll med om: 

– Vi tycker inte att det finns någon orsak att skicka förslaget på återremiss. Det här är ingen klar plan utan det är nu vi vill få in folkets åsikter vad som kan förbättras och ändras i Falun, säger Susanne Norberg (S), kommunstyrelsens ordförande.

Målet är att skapa en god livsmiljö

Översiktsplanen är ett handlingsprogram som visar kommunens användning av mark och vatten och bebyggelseutveckling för att nå målet att skapa en god livsmiljö. Den fördjupade planen gäller för Falu tätort och området runt Varpan. Planens viktigaste uppgift är att visa var det finns mark för framtida bostadsbyggande. Andra centrala frågor är bland andra: hur vi skapar ett hållbart transportsystem, behöver vi fler eller andra mötesplatser, hur tar vi tillvara grönska och vatten inom området och hur förvaltar vi världsarvet.

Arbetet med att ta fram förslaget har letts av kommunstyrelsens utvecklingsutskott, som under 7 arbetsmöten jobbat med planen tillsammans med kommunens tjänstemän. Motsvarande arbete har samtidigt pågått i Borlänge och kommunerna har haft ett tätt samarbete.

Lämna dina synpunkter från mitten av februari

Från mitten av februari till mitten av april är det alltså dags för samråd. Syftet är att förbättra förslaget och att ge de som kan bli berörda möjlighet att påverka planens utformning. Förslaget kommer att ligga på kommunens hemsida och alla intresserade får lämna sina synpunkter.

Efter samrådet sker en bearbetning av förslaget och under hösten 2017 visas den så kallade utställningsversionen av planen upp. Våren 2018 ska den fördjupade översiktsplanen för Falu tätort och området runt Varpan till slut vara färdig att antas av kommunfullmäktige.

Sidan uppdaterad 2017-02-01