Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Denna nyhet är äldre än 6 månader och kanske inaktuell. Eventuella länkar kan vara trasiga.

Publicerad 2017-02-17

Ett handlinsgprogram för landsbygden ska tas fram

Handlingsplan för landsbygden tas fram

Falu kommun ska nu ta fram en handlingsplan för att öka kommunens närvaro och synlighet på landsbygden.

– Tanken är att planen ska ligga klar före sommaren, säger kommunalrådet Joakim Storck (C).

Många vill bo på landsbygden.

Men samtidigt har det under en lång tid av år varit en stor inflyttning till städerna. Butiker och annan service har genom denna utveckling gradvis försvunnit på landsbygden.

Från kommunens sida har mycket handlat om att hantera situationen för stunden.

–Det är inget konstigt med det, men jag vill vända på synsätten, vara mindre defensiv och tänka framåt. Vad kan vi göra för att skapa en positiv utveckling och göra saker med de resurser som finns? säger Joakim Storck.

I tisdags hade kommunstyrelsens utvecklingsutskott sitt sammanträde, och där beslutades det att en handlingsplan för att öka kommunens närvaro och synlighet på landsbygden ska tas fram.

Arbetet med att ta fram den kommer att ledas av kommundirektör Dan Nygren.

Finns stora möjligheter

– Det finns stora möjligheter att utnyttja kommunens resurser bättre. Falu kommun har i dag personal i alla kommundelar, som gör olika insatser. De flesta kanske inte märker av så mycket av det som görs, säger Joakim Storck och fortsätter:

– Målbilden är tydlig: Som kommuninvånare ska du veta att kommunen finns på fler ställen än i tätorten. Jag skulle vilja se att det inom ett par år finns små kommundelskontor, som kommunens personal utgår ifrån, och där det finns möjligheter till viss service. Det kan handla om publika datorer eller möjlighet att prata med vårt kontaktcenter. Det kan också handla om att skapa arbetsplatser för kommunens anställda, vilken innebär en möjlighet att minska resandet och förenkla vardagen för de som exempelvis bor i Enviken eller Vika.

Varför kommer den här satsningen kring en handlingsplan just nu? Det har väl sett likadant ut i många år?

– Att bara parera för alla neddragningar ger ingen utveckling. Det finns möjligheter att göra det bättre, skapa en positiv utveckling, och det steget vill vi ta nu. En handlingsplan passar också bra att göra just nu eftersom arbetet med att ta fram ett landsbygdsprogram pågår som bäst. Flera välbesökta dialogmöten har genomförts där värdefulla synpunkter från medborgarna har tagits emot. Betydelsen av service och kommunikationer är exempel på sådant som har lyfts, säger Joakim Storck.

Oppositionsrådet Mikael Rosén (M) säger så här om att en handlingsplan för landsbygden nu ska tas fram:

– Vi tycker att det är ett intressant initiativ, men det är inte tillräckligt att det som redan görs blir synligare! Vi får se vilka konkreta förslag det hela utmynnar i.

Sidan uppdaterad 2017-02-17