Startsida

Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Denna nyhet är äldre än 6 månader och kanske inaktuell. Eventuella länkar kan vara trasiga.

Publicerad 2017-02-21

Rundabordssamtal startar demokratiår

Den 22 februari startar Falu demokratiår på allvar. Då blir det rundabordsamtal och diskussioner med alla partier som sitter med i kommunfullmäktige. Sedan väntar bland annat partiernas egna veckor i demokratirummet och demokrativeckan, ett år före valet.

Den 22 februari klockan 18:00 är du hjärtligt välkommen till Stadsbiblioteket för att diskutera med politikerna, bland annat vad du tycker ska vara med under Falu demokratiår. Rundabordssamtalet är starten för flera aktiviteter som händer under året.

– Vi vill ge det demokratiska samtalet en plats och ett utrymme. Under året vill vi verkligen föra diskussioner kring vad vi vill i Falu kommun så att alla kan göra sin röst hörd, säger Bruno Kaufmann (MP) ordförande i val- och demokratinämnden.

– Demokratiåret är viktigt för att vi sätter fokus på vårt demokratiarbete, och att vi visar för våra invånare att vi vill ha in synpunkter, folks åsikter och att de ska vara delaktiga, säger Jenny Antonsson, demokrativägledare.

Några saker som händer under demokratiåret:

  • Samarbete med Högskolan Dalarna: Falu Kommun och Högskolan Dalarna startar ett långsiktigt samarbete för att stärka och utveckla den lokala demokratin med fokus på medborgardialog, ungdomsinflytande och aktivt medborgarskap.
  • Valkansli: Falu kommun upprättar en mer permanent valorganisation, tidigare har den bara funnits direkt innan valen. I valkansliet kan du bland annat få svar på frågor som rör valet och din röstning.
  • Flera medborgardialoger: Faluborna får vara delaktiga, tycka till och får insyn i hela processen fram till beslut, för nya simhallen och den fördjupade översiktsplanen för Falu tätort.
  • Förstärkt ungdomsinflytande: Kommunen ungdomsdemokrativägledare Klas Sjörén kommer under året att jobba mer riktat med ungdomarnas inflytande, och förståelsen att ungdomar är viktiga och behöver tas på allvar.
  • En förstärkning av Falu kommuns demokrativägledningsfunktion: Jenny Antonsson är kommunens nya demokrativägledare och hjälper kommuninnevånarna i frågor som rör demokrati och inflytande.
  • Ett levande demokraticentrum: Med bland annat partiernas aktivitetsveckor och rundabordssamtal, med alla partier i stadsbiblioteket den 22 februari och 23 maj. Träffa partierna i demokraticentrum under följande veckor: Falupartiet - vecka 11, Centerpartiet - vecka 12, Kristdemokraterna – vecka 13, Liberalerna – vecka 14, Sverigedemokraterna – vecka 16, Moderaterna – vecka 17, Miljöpartiet – vecka 18, Vänsterpartiet – vecka 19, Socialdemokraterna – vecka 20.
  • Falu dialogguide: I mars kommer val- och demokratinämnden att lägga fram Falu dialogguide, en vägledning med spelregler för medborgardialoger i kommunen.
  • Falu demokrativecka 9-15 september; ett år före valet: Lokala, regionala, nationella och internationella deltagare och aktiviteter öppna för Faluborna på olika platser i kommunen.
Sidan uppdaterad 2017-02-23