Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Denna nyhet är äldre än 6 månader och kanske inaktuell. Eventuella länkar kan vara trasiga.

Publicerad 2017-02-23

Sörskog

Förslag stoppas om naturreservat i Sörskog

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutade vid sitt senaste sammanträde att bordlägga ärendet om att skicka förslag till Naturvårdsverket om bildande av naturreservat i Sörskog.

Inget beslut kommer att fattas innan en dialog och samråd hållits med berörda markägare, föreningar och andra aktörer.

– Jag vill åter igen beklaga att markägare och andra som är aktiva i skötseln av Sörskog känt sig åsidosatta. Nämnden var enig i sitt beslut för en månad sedan och även nu, säger kommunalrådet Jonny Gahnshag (S), som också är ordförande i miljö- och samhällsbyggnadsnämnden.

– Gällande Sörskog håller oppositionen med uttalandet från majoriteten, att detta ärende bör bordläggas och att samråd med markägare och andra intressenter är av högsta vikt, säger Jon Bylund (L).

Nämnden valde att ta ett nytt inriktningsbeslut gällande Sörskog som lyder:

  • Bordlägga ärendet om att skicka förslag till Naturvårdsverket om bildande av naturreservat i Sörskog. Inget beslut fattas innan en dialog och samråd hållits med berörda markägare, föreningar och andra aktörer (såsom DalaVind). Intressenternas deltagande i beslutet av ett eventuellt naturreservat är grundläggande.
  • Det absolut viktigaste i detta nu är att de pågående, väl fungerande verksamheterna fortgår, såsom ideella engagemanget med skidspår och markägarnas skogsvård, och även deras utvecklingsplaner.
  • En konsekvensanalys ska göras för att ta fram konsekvenser med att bara behålla området som det är nu, det vill säga som riksintresse, kontra att det blir ett naturreservat.

Övrigt att notera från nämndens sammanträde:

Två detaljplaner antogs. Den ena är för området vid gamla tullkammaren samt nya parkeringarna mellan Magasinet och Grycksbobanan. Den ger i första hand stöd för områdets nuvarande användning och kulturskydd för tullhuset från 1895.

Den andra detaljplanen täcker Kårarvets koloniområde och ger tydligare förutsättningar för hur området ska användas och vara utformat.

Nämnden fick också en rapport om hur arbetet med vägföreningarna i Vika och Grycksbo går. Sysslomän, som tillfälligt ska sköta och förbereda föreningarnas verksamhet, är tillsatta i båda orterna.

– Nu förbereds statusbesiktningar som ska följas av renoveringar inför överlämning från kommunen, där målet är att vägföreningarna ska ta över skötseln av vägarna från årsskiftet, säger Jonny Gahnshag.

Sidan uppdaterad 2017-02-23