Startsida

Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Denna nyhet är äldre än 6 månader och kanske inaktuell. Eventuella länkar kan vara trasiga.

Publicerad 2017-02-25

Vintervy över Stångtjärnen. Snö, träd och motljus från solen

Vy över Stångtjärn i vinterskrud

Stångtjärnsstugan köps och hyrs ut internt

Kultur- och fritidsnämnden har beslutat att hyra Stångtjärnsstugan internt för 250 000 kronor per år, vilket var avgörande för att serviceförvaltningen skulle köpa stugan av Falu idrottsklubb för 1 miljon kronor.

– Vi säkrar på det här sättet allmänhetens tillgång till Stångtjärnsstugan, det kommer gå att hyra lokalen och den kommer att vara öppen som den brukar, säger Jonas Lennerthson (S) ordförande i kultur- och fritidsnämnden.

När det nu är klart med fördelningen av kostnader inom Falu kommun så kan serviceförvaltningen skriva köpeavtal med Falu idrottsklubb. Det är känt att Stångtjärnsstugan behöver en hel del underhåll, bland annat ska det till ett takbyte.

– Jo, vi är medvetna om takbytet och vi behöver hitta en lösning inom de närmaste åren. Men vanligt underhåll som att måla fönster det fixar vi nu, säger Jonas Lennerthson.

Beslutet att hyra Stångtjärnsstugan klubbades igenom av Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet. Representanter för några av de andra partierna i nämnden tyckte inte att lösningen med interndebitering, hyra var någon bra idé.

– Vi yrkade på att kultur och fritid skulle betala 0 kronor i hyra och ha nyttjanderätt av Stångtjärnsstugan. Vi förstår självklart att det behövs pengar till underhåll men att serviceförvaltningen köper stugan för en miljon kronor och sedan interndebiterar 250 000 kronor i hyra, visar skevheten i interndebiteringssystemet. Det är bra att kommunen äger stugan, men på det här sättet finns en risk att den blir utsatt för framtida nedskärningar, säger Patrik Liljeglöd (V).

Det har tidigare pratats om att tillgänglighetsanpassa bryggorna och att utveckla Stångtjärnsstugan och kiosken, blir det av nu Jonas Lennerthson?

– Det är riktigt att finns idéer om att utveckla Stångtjärnsområdet, bland annat att göra det mer tillgänglighetsanpassat. Det är inte något som hänger ihop med det här beslutet och det finns i dagsläget heller inga pengar avsatta för det, men vi kommer så småningom att diskutera frågan bland annat med miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen som sköter bryggorna, avslutar Jonas Lennerthson.

Sidan uppdaterad 2017-02-25