Startsida

Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Denna nyhet är äldre än 6 månader och kanske inaktuell. Eventuella länkar kan vara trasiga.

Publicerad 2017-03-02

Faluån

Ny stor satsning riktas mot ungdomar

Falu kommun väljer nu att anställa fyra ungdomsstödjare.

Syftet är att nå unga som är i riskzon för missbruk, kriminalitet, våldsbejakande extremism och/eller annan form av utanförskap som till exempel långtidsarbetslöshet.

– Många andra kommuner har sedan länge haft den här funktionen, men i Falun har den saknats. Meningen är att ungdomsstödjarna ska finnas på plats under andra halvåret i år, säger Ulrika Gustafsson Lindberg, kommunens BRÅ-samordnare.

I Falun har frågan om att inrätta en uppsökande verksamhet, som har till syfte att nå unga i riskzonen, diskuterats på politisk- och tjänstemannanivå vid flera tillfällen.

Under hösten 2015 och under 2016 aktualiserades det hela på nytt, då kommunen fick in allvarliga indikationer på att det fanns ett flertal ungdomar i Falun som var i behov av att få stöd, för att inte riskera att utveckla missbruk eller hamna i annan social problematik.

–I jämförelse med andra jämförbara kommuner låg också Falun sämre till i den LUPP-undersökning som gjordes. Lupp är en ungdomsenkät för att kommuner, stadsdelar eller regioner ska få kunskap om ungas situation bland annat när det gäller hälsa och missbruk samt deras erfarenheter, säger Ulrika Gustafsson Lindberg.

Verksamhet i projektform

För att kunna jobba proaktivt och komma närmare ungdomarna i riskzonen, har Falu kommun, efter beslut i kommunstyrelsen, valt att inrätta en förebyggande verksamhet i projektform.

Ungdomsstödjarna kommer också att samverka med personal från de många verksamheter som idag möter unga på olika sätt, som skola och fritidsgårdar.

Fyra personer anställs som ungdomsstödjare under perioden 2017-2019 och totalt satsas 9 miljoner kronor på projektet.

–Efter tre år ska projektet utvärderas, men jag hoppas och tror att funktionen kommer att bli kvar även efter det. Många ungdomar behöver samhällets stöd i dag i olika former. Tyvärr finns det en tendens av att allt färre vuxna rör sig ute där unga är och att det också finns en frånvaro av poliser. Det gör den här satsningen ännu viktigare, säger Ulrika Gustafsson Lindberg, som kommer att vara arbetsledare för ungdomsstödjarna.

Kommunstyrelsen var helt enig i sitt beslut att satsa på ungdomsstödjare.

– Allt fler ungdomar mår dåligt och är i behov av att få stöd, och det bör därför finnas personer som endast arbetar med de här frågorna. Det känns bra att vi nu kommit så här långt att vi kan dra igång det hela. Det här beslutet ligger också helt i linje med den satsning som både polisen och Falu kommun ska göra för att stärka det brottsförebyggande arbetet riktat mot unga i samband med att nästa medborgarlöfte tecknas, säger kommunalrådet Susanne Norberg (S).


Sidan uppdaterad 2017-03-02