Startsida

Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Denna nyhet är äldre än 6 månader och kanske inaktuell. Eventuella länkar kan vara trasiga.

Publicerad 2017-03-20

Brandbil

Brand i lastbil i Samuelsdal

Ett mindre lastfordon började brinna på måndagsmorgonen på en parkering vid djursjukhuset i Samuelsdal. Eftersom bilen hade gasflaskor på flaket så upprättade Räddningstjänsten en säkerhetsavspärrning, som under dagen minskades ner till cirka 50 meters radie från lastfordonet. Avspärrningen beräknas i nuläget att tas bort cirka klockan 16:00 på tisdagen.

Cirka klockan 09:00: Räddningstjänsten meddelar att branden är avtagande, men säger också att avspärrningar som rör gastuber som utsatts för hetta, är minst 24 timmar. Väg E16 och Tunavägen spärras av och trafiken leds om. Närliggande byggnader har utrymts och i Förskolan Samuelsdal som ligger en bit bort har barnen fått gå hem för dagen.

Klockan 10:45: Räddningstjänsten jobbar nu med att innesluta bilen med sprängmattor, vilket är en rutinåtgärd för att minska eventuell tryckvåg om någon av gasflaskorna skulle explodera. Jobbet beräknas ta cirka en timme och riskområdet minskas då till cirka 50 meters radie. E16 och Tunavägen kan då åter öppnas.

Klockan 11:00: En gång- och cykelväg öppnas för biltrafik för boende på Samuelsdalsvägen, Magistratsvägen och Lagmansvägen.  GC-vägen går från förskolan och i riktning mot Tingsvägen. Var aktsam mot andra trafikanter om du behöver använda gång- och cykelbanan för biltrafik under tiden Samuelsdalsvägen är avstängd. 

Klockan 16:00: 50-meters avspärrningen beräknas att blir kvar till  klockan 12:00 på tisdagen. Boende som har utfarten via Samuelsdalsvägen får använda gång- och cykelvägen för att ta sig från hemmet på tisdagsmorgonen. Föräldrar som ska lämna barn vid förskolan på morgonen rekommenderas att parkera vid Tingsvägen och sedan gå till förskolan. Besökare till företagen på Samuelsdalsvägen kan självklart också använda den tillfälliga bilvägen, fram tills att avspärrningarna på Samuelsdalsvägen tas bort.

Tisdag 11:00: En ny riskbedömning har nu gjorts, vilket innebär att avspärrningarna beräknas vara kvar till cirka kklockan 16:00 på tisdagen. Boende och besökare kan fortsätta använda gång- och cykelvägen för biltrafik, tills avspärrningarna på Samuelsdalsvägen tas bort.

Sidan uppdaterad 2017-03-21